Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Πειραιά ζητά από το να άρει τώρα την αδικία και την ανισοτιμία σε βάρος συναδέλφων που νόμιμα απέκτησαν,  έως το 2019, πιστοποιητικό παρακολούθησης ετήσιου προγράμματος επιμόρφωσης 400 ωρών.

Η ανακοίνωση

Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί στηριγμένοι στη νομοθεσία και εμπιστευόμενοι την  πολιτεία απέκτησαν πιστοποιητικό παρακολούθησης ετήσιου προγράμματος σεμιναρίου επιμόρφωσης και εντάχθηκαν στους κλάδους ΕΑΕ σύμφωνα με τον Ν3699/2008 (άρθρο 19 παρ. 1 περίπτωση δ και  παρ. 1 περίπτωση β  εδαφ,1 του άρθρου 22).

Μέχρι τη ψήφιση του Ν4589/19 το πιστοποιητικό τους αναγνωριζόταν και σύμφωνα με την κάθε φορά  νομοθεσία εντασσόταν στον επικουρικό πίνακα ΕΑΕ και ελάμβαν όπου προβλεπόταν τη σχετική μοριοδότηση.

Ορισμένοι απ΄ αυτούς  εργάστηκαν κατά καιρούς ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι.

Με το Ν. 4589/19 ανατρέπονται, αναδρομικά (!), δικαιώματα και προσδοκίες που η ίδια η πολιτεία θεσμοθέτησε από το 2008.

Συγκεκριμένα :

Στην παρ.4β  του άρθρου 58 «Τα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα», στο ετήσιο σεμινάριο των  400 ωρών προστέθηκε ο όρος «..που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών». Ο ίδιος όρος προστέθηκε  και στα κριτήρια ένταξης και μοριοδότησης (2μόρια) στους α) Πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας ( Πίνακας Α΄ άθρο 57), β) Πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ ( πίνακας Β΄, άρθρο 58) με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των ωρών του ετήσιου σεμιναρίου από 400 σε 300.

Η προσθήκη του όρου «..που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών», που δεν υπήρχε στο προσχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση και με αναδρομική μάλιστα ισχύ,  τους στερεί τα 2 μόρια στην κατάταξη στους  Πίνακες Α΄και Β΄ και τους απέκλεισε από τον επικουρικό πίνακα ΕΑΕ, γιατί κάποια ετήσια σεμινάρια  400 ωρών πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Πανεπιστημίου, σε χρονικό διάστημα 6 μηνών και 15 ή 20 ημερών  και όχι  7 μηνών!

Δηλαδή μοριοδοτείται σεμινάριο 300 ωρών και όχι των 400 ωρών και μάλιστα ίδιου περιεχομένου και του ίδιου φορέα (ΑΕΙ).

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά ζητά την  άρση, τουλάχιστον, της αναδρομικής ισχύς του Ν4589/2019 και την κατοχύρωση της ισοτιμίας των πιστοποιητικών  ετήσιων σεμιναρίων 400 ωρών που αποκτήθηκαν, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά  νομοθεσία,   μέχρι τη ψήφιση του Ν 4589/19.