Στο πολυσέλιδο (76 σελίδες) σχέδιό της σωστά αναφέρει όλους τους λόγους που μέχρι σήμερα έχουν οδηγήσει σε απαξίωση την δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στρέφοντας, αναφέρει η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών.

H ανακοίνωση

Το ΥΠΑΙΘ και συγκεκριμένα η ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ μέσα σε ένα στενό χρονικό περιθώριο από 23-12-21 έως 7-1-22, εν μέσω του νέου κύματος του κορονοϊού και  των διακοπών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, αποφάσισε να θέσει σε μια ιδιότυπη “κλειστή” διαβούλευση μέσω αποστολής e-mail, το Στρατηγικό Σχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης που προτίθεται να εφαρμόσει στη συνέχεια, μετά την έγκριση από τη Βουλή.

Στο πολυσέλιδο (76 σελίδες) σχέδιό της σωστά αναφέρει όλους τους λόγους που μέχρι σήμερα έχουν οδηγήσει σε απαξίωση την δημόσια και κατάρτιση στρέφοντας, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στα περισσότερα Ευρωπαϊκά Κράτη , τους νέους σε πολυδάπανες και μακροχρόνιες Πανεπιστημιακές σπουδές, χωρίς ορίζοντα επαγγελματικής αποκατάστασης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • μαθητικό δυναμικό με χαμηλές σχολικές επιδόσεις
 • συχνές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις
 • έλλειψη αντικειμενικής και αξιόπιστης ενημέρωσης της κοινωνίας
 • προβλήματα υποδομών και ελλείψεις στον εργαστηριακό εξοπλισμό
 • έλλειψη συνάρθρωσης με το σύστημα κατάρτισης και τα ΙΕΚ
 • έλλειψη κοινού συντονισμού και σχεδιασμού μεταξύ επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • κατάργηση του ΣΕΠ στα Γυμνάσια
 • υψηλή μαθητική διαρροή

Επίσης από τα παραπάνω, ειδικά για τα ΙΕΚ αναδεικνύεται:

 • ο μικρός βαθμός συμμετοχής των αποφοίτων ΙΕΚ στις εξετάσεις πιστοποίησης
 • η μη προσαρμογή των ΠΣ στις νέες συνθήκες
 • η έντονη σχολειοποίηση της λειτουργίας τους
 • η παντελής έλλειψη υποδομών σε αυτά, αφού σχεδόν όλη η λειτουργία τους βασίζεται στις υποδομές των ΕΠΑΛ και ΕΚ

Τέλος στο στρατηγικό σχεδιασμό τονίζεται η έλλειψη κατάλληλου εκπαιδευτικού προσωπικού και η ανάγκη επιμόρφωσης του υφιστάμενου.

Σε όλες αυτές τις διαπιστώσεις είμαστε σύμφωνοι, τις γνωρίζουμε καλύτερα από τη       Γ. Γραμματεία και τις  βιώνουμε  σε καθημερινή βάση , ως μαχόμενοι εκπαιδευτικοί σε αυτό το χώρο. Θα περιμέναμε έτσι προτάσεις και σχεδιασμούς που να συμβάλουν:

 • στην ενίσχυση της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε υποδομές και σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό
 • στην ενίσχυση του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε όλη τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ιδιαίτερα στο Γυμνάσιο.
 • στη συνέχιση της διαφημιστικής εκστρατείας και των σχετικών εκδηλώσεων της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ για τα ΕΠΑΛ και τις διεξόδους που αυτά προσφέρουν
 • στην αποτροπή της πρόσθετης δυσκολίας για την πρόσβαση των μαθητών των ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ, χωρίς πρώτα να εξασφαλιστεί η ισότιμη αντιμετώπισή τους με τα ΓΕΛ σε θέματα όπως η έγκαιρη στελέχωσή τους με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, η στήριξη των μαθητών με προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας στα εξεταζόμενα μαθήματα, η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων, κ.α.
 • στον από κοινού σχεδιασμό και συντονισμό όλων των δομών της ΕΕΚ, με τη λειτουργία λίγων ευέλικτων και ενιαίων επιτροπών που θα εξετάζουν ενιαία όλες τις δομές της ΕΕΚ.
 • στη στήριξη των ΕΠΑΛ και των ΕΚ ως τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ΕΕΚ (μέσα από τη φιλοσοφία : τομέας → ειδικότητα → εξειδίκευση / κατάρτιση) Τα ΕΠΑΛ και τα ΙΕΚ δεν πρέπει να έχουν τις ίδιες ειδικότητες. Η Κατάρτιση πρέπει να εξειδικεύει.
 • στην αξιοποίηση του μοναδικού εδώ και 60 χρόνια Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για την ΕΕΚ, της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), για την παραγωγή και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Αυτές είναι και οι θέσεις της ΕΤΕ, αυτά πιστεύουμε ότι πρέπει άμεσα να γίνουν αν πραγματικά ο στόχος είναι η αναβάθμιση της ΕΕΚ. Το κοινωνικό περιβάλλον έχει υποτιμήσει τα ΕΠΑΛ αλλά έχει  υπερεκτιμήσει την Ανώτατη εκπαίδευση, παγιδεύοντας το μαθητικό δυναμικό με προκαταλήψεις και αποπροσανατολίζοντάς το από  τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Αντί αυτών παρατηρούμε και οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί στο τέλος του εγγράφου αποδεικνύουν :

 • Όχι σοβαρή αντιμετώπιση της επιμόρφωσης (Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών ειδικοτήτων μαθητείας ΕΠΑΛ και κατάρτισης ΙΕΚ 1.500.000 € )
 • Ενίσχυση της κατάρτισης ενηλίκων δυσανάλογα προς την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης των μαθητών
 • Ενίσχυση του ρόλου της Ιδιωτικής ΕΕΚ (ΙΙΕΚ)
 • Τον αυξημένο ρόλο των παραγόντων της αγοράς στα εκπαιδευτικά ζητήματα που όσο και αν η συμβολής τους είναι θετική, αν είναι ανεξέλεγκτη μπορεί να οδηγήσει σε εξυπηρέτηση τοπικών συντεχνιακών συμφερόντων σε βάρος των αναγκών των μαθητών για παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Παραγκωνισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ και ανάθεση του ρόλου της σε Κέντρα Επιμόρφωσης Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με έλλειψη τεχνογνωσίας σε θέματα ΕΕΚ και διασύνδεσής τους με αυτή.
 • Στην πράξη και παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις και τους επί χάρτου σχεδιασμούς, ξεχωριστοί σχεδιασμοί ΑΠ – ΠΣ – τομέων και ειδικοτήτων σε ΕΠΑΛ και ΙΕΚ, με αποτέλεσμα να συνεχιστούν οι επικαλύψεις
 • Μεγάλη καθυστέρηση στην κατάρτιση νέου κανονισμού ΕΚ και εκτός πραγματικότητας προτάσεις όπως αυτή για διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων εξ αποστάσεως.
 • Υποβάθμιση των ΕΠΑΛ, σταμάτημα της προσπάθειας για ενημέρωση της κοινωνίας για αυτά και τις διεξόδους που προσφέρουν στους μαθητές τους
 • Καθυστερήσεις στο πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»
 • Εμπόδια στη διαδρομή των μαθητών ΕΠΑΛ προς τα ΑΕΙ.
 • Ανάδειξη των Π.ΕΠΑΛ, (τόσων λίγων ανά την Ελλάδα και με τεράστια λειτουργικά προβλήματα) ως των μοναδικών ΕΠΑΛ που τυγχάνουν του ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας ΕΕΚ, τα οποία παρεμπιπτόντως δεν έχουν καμία  σχέση με την μοναδική σχολή εκπαιδευτικών (ΑΣΠΑΙΤΕ).
 • Υποβάθμιση του θεσμού της μαθητείας των ΕΠΑΛ και στήριξη της αμφιβόλου αποτελέσματος και πρακτικής εφαρμογής μαθητείας των ΙΕΚ.

Μια ματιά στον προϋπολογισμό είναι ενδεικτική των προθέσεων:

 Εφαρμογή πρακτικής άσκησης και μαθητείας καταρτιζόμενων ΙΕΚ (15 έως 29 ετών): 548.750.000,00€
Εφαρμογή μαθητείας καταρτιζόμενων (Μεταλυκειακό έτος) ΕΠΑΛ (15 έως 29 ετών): 0,00 € !!!
Εφαρμογή πρακτικής άσκησης και μαθητείας καταρτιζόμενων ΙΕΚ (άνω των 29 ετών): 54.000.000,00 €
Εφαρμογή μαθητείας (Μεταλυκειακό έτος) ΕΠΑΛ

(άνω των 29 ετών):

12.000.000,00 €

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ