Η απόφαση αυτή του δεν είναι “κεραυνός εν αιθρία”. Απεναντίας, είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στο χώρο της Εκπαίδευ-σης, αναφέρει η ΕΛΜΕ Λήμνου.

Η ανακοίνωση:

Στις 16-06-2021 δημοσιοποιήθηκε η υπουργική απόφαση που καθορίζει τους τομείς και τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα Επαγγελματικά Λύκεια όλης της χώρας τη σχολική χρονιά 2021-2022 (ΦΕΚ 2545/Β’/16-06-2021). Διαπιστώσαμε ότι δεν εγκρίθηκε η λειτουργία της ειδικό-τητας Αισθητικής Τέχνης για τον Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας του ΕΠΑΛ Μύρινας και της ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής για τον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του ΕΠΑΛ Μούδρου.

Τα αιτήματα λειτουργίας των δύο ειδικοτήτων απορρίφθηκαν παρά την υποβολή των προ-τάσεων-εισηγήσεων των δύο σχολείων μετά από σχετική πρόσκληση και παρά την επάρκεια μαθη-τών που εξέφρασαν την επιθυμία να παρακολουθήσουν τις δύο ειδικότητες (10 από τους 19 μαθητές της Β΄ Τάξης του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας του ΕΠΑΛ Μύρινας και 7 από τους 14 μαθητές της Β΄ Τάξης του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του ΕΠΑΛ Μούδρου).

Η απόφαση αυτή του Υπουργείου Παιδείας δεν είναι “κεραυνός εν αιθρία”. Απεναντίας, είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στο χώρο της Εκπαίδευ-σης. Μάλιστα, στις αρχές του μήνα ο Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, κ. Κόπτσης, είχε αναγγείλει γενικευμένες συγχωνεύσεις τμημάτων και σχολείων σε πανελλαδικό επίπεδο με στόχο να προκύψει πλεόνασμα 8.500 εκπαιδευτικών τη νέα σχολική χρονιά. Τα τερτίπια αυτά είναι γνωστά και στο-χεύουν στην τεχνητή μείωση των εκπαιδευτικών αναγκών.

Στην ουσία στην προσπάθεια τους να μειώσουν το εκπαιδευτικό προσωπικό περιορίζουν τις επιλογές των μαθητών μας. Ειδικά για τη Λήμνο, που είναι ένα νησί της παραμεθορίου, στερείται η δυνατότητα στους μαθητές μας να σπου-δάσουν την ειδικότητα που επιθυμούν. Την ίδια στιγμή που ακολουθείται η πολιτική των συγχωνε-ύσεων, της υποχρηματοδότησης και της υποβάθμισης των ΕΠΑΛ, δίνεται ζεστό χρήμα για τη χρη-ματοδότηση των Πρότυπων σχολείων για τους λίγους.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αναθεωρήσει την απόφασή του και να εγκρίνει τη λει-τουργία της ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής και Αισθητικής Τέχνης στο ΕΠΑΛ του Μούδρου και στο ΕΠΑΛ της Μύρινας αντίστοιχα.