Καλούμε για μία ακόμη φορά τους Υπεύθυνους της Διαχείρισης του Μητρώου να άρουν το Αδιέξοδο που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει με πράξεις ή παραλείψεις τους, αναφέρει το Σωματείο Εκπαιδευτών .

Κατά την περίοδο του Χειμερινού Εξαμήνου και ενώ το Μητρώο παρέμενε κλειστό, έγινε δεύτερος διοικητικός έλεγχος στα ήδη κατατεθειμένα έγγραφα των Εκπαιδευτών για τη μοριοδότησή τους. Τώρα που άνοιξε το Μητρώο για τις δηλώσεις μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου, πολλοί Εκπαιδευτές βρέθηκαν μπροστά σε δυσάρεστη έκπληξη με τις μεταβολές που προέκυψαν στη μοριοδότησή τους κατά το δεύτερο διοικητικό έλεγχο, ενώ το Μητρώο παρέμενε κλειστό για αυτούς, χωρίς καν να τους δίνεται η δυνατότητα ένστασης.

Πρόκειται για γεγονός που ενδέχεται να στοιχίσει σε κάποιους Εκπαιδευτές ακόμα και τη μοναδική τους απασχόληση. Τέτοιες «διοικητικές» πρακτικές θεωρούνται αδιανόητες ακόμα και για χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Έχουμε ήδη ζητήσει με το έγγραφό μας με αρ. πρωτ.: 02/03-02-2021 να τηρήσετε το άρθρο 2 του Κανονισμού Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΦΕΚ 3393/Β/13.08.2020), που η τωρινή Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως αποφάσισε, και να ανοίξετε το Μητρώο για νέες εγγραφές και μεταβολές, αλλά συνεχίζετε να μην εφαρμόζετε την Υ.Α. Εάν το είχατε κάνει και είχατε δώσει και χρόνο για ενστάσεις, δεν θα υπήρχαν τώρα αυτά τα προβλήματα.

Η δυνατότητα υποβολής και εξέτασης ενστάσεων, πέρα από Αίτημά μας, αποτελεί θεμελιώδη αρχή διαφάνειας αλλά και εύρυθμης λειτουργίας του Μητρώου, του οποίου την εφαρμογή στηρίζουμε ένθερμα με την προϋπόθεση να τηρείται η Νομιμότητα.

Απαιτούμε, λοιπόν, από τους Διαχειριστές του Μητρώου να τηρήσουν απαρεγκλίτως τη Νομιμότητα, κάτι που περιλαμβάνει τόσο τη δυνατότητα υποβολής Ενστάσεων όσο και τη χορήγηση εύλογου τρόπου και χρόνου καταθέσεων αυτών, καθώς και την άμεση εξέτασή τους, προτού ολοκληρωθούν οι Αναθέσεις Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2021Α.

Καλούμε την Υπουργό και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την παρέμβασή τους ώστε να τηρηθεί η Νομιμότητα.

Καλούμε τη Γενική Γραμματεία ΕΕΚΔΒΜΝ να σταματήσει τις πρακτικές αιφνιδιασμού και αυθαιρεσιών και επιτέλους να ακούσει τη φωνή των Εκπαιδευτών.