Ο αιρετός  Παπαδάκης Φάνης  (Π.Υ.Σ.Π.Ε  Ξάνθης)  ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Διεύθυνσης  Ξάνθης.

Σχετικά με την μη καταβολή  ακόμα των αυξήσεων στους εκπαιδευτικών  μετά το ξεπάγωμα της μισθολογικής εξέλιξης.

Σύμφωνα με τον αιρετό οι μισθοί παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τον Δεκέμβριο του 2017.

Αυτό  οφείλεται στο σύστημα  ΔΙΑΣ που δεν επιτρέπει στους εκκαθαριστές να κάνουν καμία  μεταβολή στα μισθολογικά δεδομένα των και ότι δεν είναι ζήτημα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η χορήγηση των αναδρομικών αναμένεται με τη μισθοδοσία του Απριλίου στις 27 Μαρτίου.