Σύμφωνα με καταγγελία από την Ανεξάρτητη Αγωνιστική Φορά, για ακόμη μια χρονιά προτάθηκε ενώ δε συνδέονται με δημόσιο μέσο μεταφοράς, όπως ορίζει ο νόμος.

Για πρώτη φορά υπήρξε τεκμηριωμένη αντίδραση στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Φωκίδας για τις διαθέσεις σε σχολικές μονάδες για τις οποίες οι συνάδελφοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι αυτοκινήτου.

Καταθέσαμε βεβαίωση του ΚΤΕΛ Φωκίδας από την οποία φαίνεται ότι το πρώτο δρομολόγιο από Άμφισσας για Λιδωρίκι από Δευτέρα έως Πέμπτη είναι στις 14:30 και την Παρασκευή στις 11:30.

Είναι συνεπώς αυτονόητο ότι κανένας συνάδελφος δεν μπορεί να μεταβεί στο Λιδωρίκι από την Άμφισσα για να διδάξει στα εκεί ημερήσια . Πολύ περισσότερο αν πρέπει να μεταβεί από το Ευπάλιο ή την Ερατεινή.

Οι αρμόδιοι φορείς προκειμένου να διασφαλίσουν τη στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς θα πρέπει να εξασφαλίσουν την ύπαρξη δημόσιας συγκοινωνίας και τότε θα συμφωνήσουμε με τις διαθέσεις των συναδέλφων στα περιφερειακά σχολεία.

Αλήθεια, οι δημοτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι της περιφέρειας υποχρεούνται στη χρήση του δικού τους Ι.Χ. αυτοκινήτου για εκτέλεση δημόσιας υπηρεσίας;