Eνημερωτικό του Βασίλη Λιόντου, αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και δάσκαλο αγγλικών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μετσόβου

Απονομή Κλιμακίων-Κρατήσεις-Ποιοι θα δουν αυξήση

Ήδη πολλές Διευθύνσεις , όπως η Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων, προχώρησαν στην απονομή ΜΚ και στην καταβολή των αντίστοιχων αυξήσεων, συνυπολογιζόμενων και των αναδρομικών από 1.1.2018, ενώ κάποιες άλλες αναμένουν την έκδοση εγκυκλίου σχετικά με τις μισθολογικές προαγωγές  των Δ.Υ  που προβλέπονται στον  Ν.4354/2015.Αυτό αναμένεται να γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα εκτός απροόπτου. Στη σελίδα του υπουργείου των Οικονομικών υφίσταται μέχρι και αυτή τη στιγμή η εξής ανακοίνωση: «Με την παρ. 2 του άρθρου 26 του Νόμου 4354 /2015 προβλέπεται ότι, μετά τη μισθολογική κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, η όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31-12-2017. Από 1-1-2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 συνυπολογιζόμενου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου, που είχε υπολογισθεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου μέχρι τις 31-12-2017».

Στα δύο προηγούμενα ενημερωτικά μου ανέφερα ενδελεχώς τις περιπτώσεις που έχουν λαμβάνειν αυξήσεις στις αποδοχές τους (κάτοχοι Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων, συνάδελφοι που είχαν αρκετό πλεονάζοντα χρόνο και ήδη συμπλήρωσαν εντός του Ιανουαρίου 2018 τη διετία που χρειάζεται για τη χορήγηση ΜΚ).

Η απόδοση ΜΚ συνεπάγεται αύξηση 59 ευρώ μικτά, περίπου 40 ευρώ καθαρά Ας δούμε όμως και κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες:

Συνάδελφος στον οποίο αναγνωρίστηκε ο μεταπτυχιακός του τίτλος μετά την 31.12.2015, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα που είχαμε μισθολογικό πάγωμα (2016 και 2017), από 1.1.2018 έλαβε 2 ΜΚ (4 έτη). Για το μήνα Ιανουάριο 2018 έλαβε αναδρομικά καθαρά όχι 80 ευρώ (40 ευρώ για το κάθε ΜΚ), αλλά μόλις 27,35! Η εξήγηση είναι πολύ απλή: Οι μικτές αποδοχές από τα 2 ΜΚ για τον Ιανουάριο είναι 118 ευρώ. Όμως το σύνολο των κρατήσεων κατά τον πρώτο μήνα απόδοσης των ΜΚ ανέρχεται στα 90,65 ευρώ. Έτσι λοιπόν εξηγείται το υπόλοιπο ποσό. Από το μήνα Φεβρουάριο και εφεξής ο εν λόγω συνάδελφος έχει λαμβάνειν κανονικά τις αυξήσεις του από την απόδοση των ΜΚ, τις οποίες ωστόσο στερήθηκε έστω και τμηματικά κατά τα έτη 2016 και 2017

Αυξήσεις δεν θα δουν όλοι οι συνάδελφοι μας στις αποδοχές τους. Αυτό το ξεκαθαρίζω, διότι κάποιοι έσπευσαν να θριαμβολογήσουν. Ήδη χαμένοι είμαστε όλοι αφού κατά τα έτη 2016-2017 δεν λάβαμε τις αυξήσεις που έπρεπε. Αντί αυτού,  η αύξηση  που τυχόν πήραν συνάδελφοί μας με την κατάταξή τους στα νέα ΜΚ τον Ιανουάριο του 2016,  επιμερίστηκε σε 4 δόσεις σε βάθος τετραετίας.

Η πρώτη, δεύτερη και τρίτη δόση, δηλαδή τα 3/4 της συνολικής αύξησης έχουν δοθεί ήδη μέσα στο 2016 και 2017. Αναμένεται λοιπόν μέσα στο 2019 να λάβουν και άλλο ¼   δηλαδή τα 4/4 της συνολικής αύξησης.Συνάδελφοι με πολλά έτη υπηρεσίας δεν θα δουν αυξήσεις, αλλά ανεπαίσθητες διαφορές στη μισθοδοσία τους από την απονομή των ΜΚ, καθώς θα πρέπει να καλυφθεί η προσωπική τους διαφορά. Σε κάθε περίπτωση από το Μάρτιο του 2018 και έπειτα, ο κάθε συνάδελφος θα έχει μια σαφή εικόνα για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών του, αφού ο καθένας μας είναι και μια ξεχωριστή περίπτωση.

Μέσα σε όλα ας μην λησμονούμε την αύξηση στο φόρο εισοδήματος για το 2018, αλλά και την επικείμενη μείωση του αφορολόγητου, ενδεχομένως από το 2019, γεγονός που έμμεσα όχι απλώς θα εκμηδενίσει τις όποιες αυξήσεις, αλλά θα μειώσει περαιτέρω τα εισοδήματά μας.