Το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) καλούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν επενδύοντας στη γνώση.

Για το σκοπό αυτό σχεδίασαν προγράμματα τα οποία αναλύουν πρακτικά ζητήματα επιχειρήσεων σε συνδυασμό με Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Νέα Επιχειρηματικότητα».

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και σε άτομα και επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν μια νέα δραστηριότητα.

Ενδεικτικά θέματα που αναπτύσσονται στο «Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Νέα Επιχειρηματικότητα» αλλά και στα συνδεόμενα με αυτό μικρότερης διάρκειας προγράμματα είναι:

• Χρηματοδότηση μικρομεσαίας επιχείρησης

• Διαχείριση ταμειακών ροών και προϋπολογισμοί

• Λογιστικά – Φορολογικά θέματα

• Κοστολόγηση – Τιμολογιακή πολιτική

• Μείγμα μάρκετινγκ – προώθηση επιχείρησης – νέες τεχνολογίες

Για περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα οφέλη των μελών της ΓΣΕΒΕΕ: www.gsevee.gr