Παρουσιάζουμε στο ipaideia.gr και στους παρακάτω συνδέσμους Εκπαιδευτικό Υλικό από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

Δείτε αναλυτικά

Κανόνες και Νόμοι στην Καθημερινή Ζωή

Οι Μαθητικές Κοινότητες

Εχθροί της Δημοκρατίας: Ο Ναζισμός

Όψεις του Ρατσισμού

Αθηναϊκή Δημοκρατία: Πολιτειακοί Θεσμοί

Η Διαφορετικότητα: Δικαίωμα και Κατάκτηση

Αόρατα Παιδιά: Η Παιδική Εργασία στην Ελλάδα και τον Κόσμο

Γυναίκες: Το Μισό της Ανθρωπότητας

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας

Αρχαίο Θέατρο και Δημοκρατία