Την ανησυχία τους εκφράζουν σε ανακοίνωσή τους οι Εκπαιδευτές ΔΙΕΚ (ΣΕΔΙΕΚ) προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αναφορικά με τις πληρωμές τους.

Δείτε την ανακοίνωση:

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας, η οποία είναι διάχυτη σε χιλιάδες Εκπαιδευτές απασχολούμενους στα Δ.Ι.Ε.Κ. σχετικά με τις πληρωμές μας για το τρέχον εξάμηνο 2022Β.

Καταρχήν αυτή αφορά, την αδικαιολόγητη καθυστέρηση Υπογραφής Συμβάσεων για το τρέχον εξάμηνο. Οι δεσμεύσεις που είχε λάβει κατά το πρόσφατο παρελθόν το Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ, ήταν ενθαρρυντικές για το εν λόγω ζήτημα, αλλά βρισκόμαστε ενώπιον της ίδιας και χειρότερης κατάστασης. Χειρότερη αφού κατά το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο πληρωθήκαμε πριν τη λήξη του εξαμήνου για το πρώτο τρίμηνο. Τώρα δεν έχουμε καν υπογράψει Συμβάσεις.

Κατά δεύτερον, ήδη κυκλοφορούν φήμες ότι στο τρέχον εξάμηνο θα υπάρχει καθυστέρηση πληρωμών λόγω αλλαγής πηγής χρηματοδότησης και ως εκ τούτου και διαδικασίας πληρωμής μας. Γεγονός το οποίο θεωρούμε απαράδεκτο!

Ζητούμε, να ενημερωθούμε εγγράφως, αναφορικά με τους λόγους καθυστέρησης Υπογραφής των Συμβάσεών μας και να πράξετε άμεσα τα δέοντα ώστε να αποκατασταθεί αυτή η αδικαιολόγητη καθυστέρηση, καθώς και να ενημερωθούμε για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών μας για το τρέχον εξάμηνο.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. & Λ.Φ.Δ.Β.Μ.Δ.)»