Τη δύσκολη και πρωτοφανή αυτή περίοδο, παρακολουθούμε όλοι την προσπάθεια της Κυβέρνησης από τη μία να αντιμετωπίσει την Πανδημία περιορίζοντας τις απώλειες σε Ανθρώπινες ζωές και από την άλλη να περιορίσει την Οικονομική ύφεση και να στηρίξει Επαγγελματικές ομάδες, αναφέρουν οι εκπαιδευτές σε επιστολή τους.

Η επιστολή:

Τη δύσκολη και πρωτοφανή αυτή περίοδο, παρακολουθούμε όλοι την προσπάθεια της Κυβέρνησης από τη μία να αντιμετωπίσει την Πανδημία περιορίζοντας τις απώλειες σε Ανθρώπινες ζωές και από την άλλη να περιορίσει την Οικονομική ύφεση και να στηρίξει Επαγγελματικές ομάδες.

Δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θεώρησε αυτήν την περίοδο ως κατάλληλη, εφαρμόζοντας κατά το δοκούν μια Υπουργική Απόφαση του 2014, χωρίς να εκλείψουν οι λόγοι που τόσα χρόνια ήταν ανεφάρμοστη, να κάνει περικοπές σε Εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και στην Εκπαιδευτική διαδικασία, στέλνοντας στην Ανεργία χιλιάδες Εκπαιδευτές Δ.Ι.Ε.Κ.

Συγκεκριμένα, στις Οδηγίες που εστάλησαν στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. την 22/02/2021 με αρ. πρωτ. Κ5/20348 από το Διευθυντή Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, αναφέρεται στην παράγραφο με αριθμό 9: «Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 2, της υπ’ αριθμ. 5954/23-6-2014 (Β΄ 1807) Υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) καταρτιζόμενους, σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και μεικτά μαθήματα. Σύμφωνα με το άρθρο 10, εδάφιο 5, της παραπάνω απόφασης, 5. Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά εκπαιδευτή, καθορίζεται σε τριάντα (30) άτομα τόσο σε θεωρητικά όσο και σε μικτά μαθήματα, δύναται όμως να προσαυξάνεται κατά 10 %, με σκοπό τη σωστή κατανομή των καταρτιζομένων. Όταν ο αριθμός των καταρτιζομένων σε έκαστο εργαστηριακό μάθημα υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15), τότε δύναται να τοποθετηθεί δεύτερος εκπαιδευτής και εφόσον αυτό προβλέπεται από τον αντίστοιχο οδηγό σπουδών”».

Όμως οι Οδηγοί Σπουδών συντάχθηκαν το 2013 και κανείς δεν έχει αναφορά σχετικά με το πόσοι Εκπαιδευτές πρέπει να είναι σε κάθε εργαστήριο!! Ακόμα και οι ελάχιστοι που συντάχθηκαν αργότερα, επίσης δεν έχουν καμία αναφορά. Αυτός ήταν και ο λόγος, που από το 2014 μέχρι τώρα, κανείς δεν είχε τολμήσει να μειώσει τον αριθμό Εκπαιδευτών στα εργαστήρια.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (άρθρο 12) στα οποία πραγματοποιείται ένα πολύ μεγάλο μέρος των Εργαστηριακών ωρών των Δ.Ι.Ε.Κ., όταν το τμήμα έχει πάνω από 16 παρακολουθούντες μαθητές επιβάλλεται δεύτερος Εκπαιδευτής. Εάν λοιπόν επιστρέψουμε από την Τηλεκπαίδευση σε δια ζώσης Εκπαίδευση τι θα γίνει;

Αν το Υπουργείο έχει αποφασίσει ότι όλο το Εξάμηνο θα γίνει με εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, τότε δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στις οδηγίες του Διευθυντή Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης η παράγραφος με αριθμό 8, όπου αναφέρεται ότι όταν το εργαστήριο είναι του Εργαστηριακού Κέντρου βάσει Υπουργικής Απόφασης κατά προτεραιότητα ο ένας από τους δύο Εκπαιδευτές είναι μόνιμος Εκπαιδευτικός του Εργαστηριακού Κέντρου.

Παράλληλα στην παράγραφο με αριθμό 10 αναφέρεται ότι επειδή την παρούσα χρονική περίοδο η Εκπαίδευση παρέχεται με εξ αποστάσεως μεθόδους δεν εφαρμόζεται η Υ.Α. περί λειτουργίας εργαστηρίων εκτός χώρου Ι.Ε.Κ.

Δηλαδή άλλοτε καλούνται οι Διευθύνσεις των Ι.Ε.Κ. να εφαρμόζουν διατάξεις που αφορούν δια ζώσης Εκπαίδευση (για να δοθούν ώρες κατά προτεραιότητα σε μόνιμους Εκπαιδευτικούς) και άλλοτε σε εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (για να μη σπάνε τμήματα σε μικρότερα).

Το αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι για πρώτη φορά στην ιστορία λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. τα εργαστήρια να λειτουργούν με έναν Εκπαιδευτή και μάλιστα κατά προτεραιότητα Δημόσιο υπάλληλο. Με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των Εκπαιδευτικών ωρών στα Δ.Ι.Ε.Κ. είναι εργαστηριακές και συνολικά απασχολούνται περίπου 5.000 με 6.000 Εκπαιδευτές αυτή τη στιγμή πρόκειται να μείνουν χωρίς ανάθεση ωρών το 40% έως 50% αυτών, οι οποίοι ωθούνται στην Ανεργία.

Τέλος, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι για περίπου δύο Εξάμηνα, κληθήκαμε να διδάξουμε εργαστηριακά μαθήματα με εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, αντίθετα με τη φύση της Κατάρτισης και είναι πραγματικά ακόμη πιο δύσκολο να κρατηθεί ζωντανό το ενδιαφέρον μιας τάξης και να καλυφθεί η ύλη από έναν μόνο Εκπαιδευτή σε ψηφιακές τάξεις των 20, 25 ή και 30 καταρτιζόμενων. Οι δύο Εκπαιδευτές είναι απαραίτητοι προκειμένου να κρατηθεί σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο η παροχή εκπαιδευτικού έργου στους Σπουδαστές.

Επισημαίνουμε ότι τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου μας πραγματοποίησαν την Πέμπτη 25/2/2021 Διαδικτυακή συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και το Διευθυντή Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, κατά την οποία ζητήσαμε από τους τελευταίους να ανακαλέσουν το τμήμα της Οδηγίας για το δεύτερο Εκπαιδευτή στα εργαστήρια και αρνήθηκαν.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Σας καλούμε να παρέμβετε ώστε να μην ωθηθούν στην Ανεργία χιλιάδες Εκπαιδευτές Δ.Ι.Ε.Κ. και να διαφυλαχθεί το επίπεδο της παρεχόμενης Κατάρτισης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.