Σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 2, της με αριθμ. 30972/Γ1/ 05.03.2013( ΦΕΚ 614/2013

τ.β΄) «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης», Υ.Α.

«Κάθε σχολική μονάδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους, προγραμματίζει τις δραστηριότητες του σχολικού έτους και καταρτίζει ειδικά προγράμματα δράσης, με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων και αδυναμιών και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου.»

Στα πλαίσια αυτά καλούνταν οι Διευθυντές των σχολείων αρχικά μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και ακολούθως μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου του 2014 να επισκεφτούν το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: και αφού επιλέξουν «ΔΙΚΤΥΟ» → «δ», να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τον Ετήσιο Προγραμματισμό για το σχολικό έτος 2014-2015 της σχολικής τους μονάδας.

Πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που διαφωνούν τις πιο πάνω διαδικασίες γεγονός που αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών μονάδων που αποφασίζουν να μη πάρουν μέρος στη διαδικασία. Πάνω από 60%, ήτοι 290 στις 470 σχολικές μονάδες αρνήθηκαν να συμμετέχουν στην αυτοαξιολόγηση ενώ στις 26/11 που πραγματοποιήθηκε η κινητοποίηση στην Α” Διεύθυνση ήταν 200 αναφέρει σε ανάρτησή του ο Α-Σύλλογος Αθηνών Εκπαιδευτικών Π.Ε ενώ σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Αριστοτέλη περισσότερα από 1.200 (στα 2.000) Δημοτικά Σχολεία και Νηπ/γεία στην Αττική απέχουν από τις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης.

Θυμίζουμε ότι η ΔΟΕ προχώρησε στις αρχές Δεκεμβρίου στην προκήρυξη Απεργίας – «Αποχής» από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (ν. 4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10).

Η απεργία είχε ημερομηνία εκκίνησης την 24η Δεκεμβρίου 2014 και η ΔΟΕ ενημέρωνε ότι σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αιτημάτων θα συνεχιστεί μέχρι την 31-1-2015.

Και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών υπάρχουν έντονες διαφωνίες από τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών και αρκετά είναι τα στελέχη εκπαίδευσης που έχουν αποφασίσει να μη πάρουν μέρος στη διαδικασία.

Το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι καθοριστικό για την πορεία της αξιολόγησης καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται ότι θα ακυρώσει το ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων που έχει επιβάλλει η μνημονιακή πολιτική της κυβέρνησης.

H κυβέρνηση της Αριστεράς με τη βοήθεια και τη ενεργητική συμπαράστασή της εκπαιδευτικής κοινότητας και τη στήριξη της ευρύτερης κοινωνίας θα σχεδιάσει και θα πραγματοποιήσει τις ριζικές αλλαγές και τομές που έχει ανάγκη σήμερα η εκπαίδευσή μας.

Συγκεκριμένα όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην αξιολόγηση και οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, στην εμπέδωση κλίματος ανταγωνισμού, πειθάρχησης και αυταρχισμού, σε διαθεσιμότητες – απολύσεις εκπαιδευτικών, ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται ότι:

– θα καταργήσει τους Νόμους 4024/11, 4142/13 και 3848/10 και το Προεδρικό Διάταγμα 152/13,

-δε θα επικυρώσει εκ των υστέρων τετελεσμένα που απορρέουν από την εφαρμογή αυτού του αυταρχικού νομοθετικού πλαισίου.

-θα προχωρήσει, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, στην αναδιάρθρωση του πλαισίου διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης και θα επαναπροκηρύξει όλες τις θέσεις.