Ο κεντρικός στόχος που έθεσε το υπουργείο Υποδομών για την οικοδόμηση συντονισμένης και συστηματικής εκπαίδευσης του μαθητικού πληθυσμού στο θέμα της κυκλοφοριακής παιδείας και της οδικής ασφάλειας λαμβάνει σάρκα και οστά.

Για δεύτερη συνεχόμενη σχολική χρονιά συνεχίζεται η επιμόρφωση από την επιστημονική ομάδα της πλατφόρμας e-DriveAcademy του υπουργείου Υποδομών των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να διδάξουν στα σχολεία το μάθημα της Κυκλοφοριακής Παιδείας και Οδικής Ασφάλειας.
Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα συνεχίστηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και συγκεκριμένα στον Δήμο Τριφυλίας και στην πόλη της Κυπαρισσίας. Σκοπός ήταν η επιμόρφωση στο υλικό της διαδικτυακής πύλης (portal) e-DriveAcademy, που αποτελεί το βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία του μαθήματος. Τα επιμορφωτικά προγράμματα στην πόλη της Κυπαρισσίας παρακολούθησαν περίπου 200 μαθητές και 10 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 230 μαθητές και 30 εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η διαδικτυακή πύλη e-DriveAcademy αποτελεί πρωτοπόρο ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιούργησε το επιστημονικό προσωπικό της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οδικής Ασφάλειας του υπουργείου Υποδομών με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του e-DriveAcademy έχουν αναλάβει και το έργο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι στη συνέχεια θα μεταφέρουν στη σχολική αίθουσα τη γνώση που θα αποκομίσουν. Στόχος είναι εντός της σχολικής χρονιάς να καταβληθεί προσπάθεια, ούτως ώστε το μάθημα της Κυκλοφοριακής Παιδείας και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να επεκταθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία της χώρας.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ