Καλούμε το να αποσύρει  την διάταξη για τις υποχρεωτικές υπερωρίες και η ανάθεση των υπερωριών να γίνεται με τη συναίνεση των εκπαιδευτικών, αναφέρουν οι Ακηδεμόνευτοι Δημοκράτες Καθηγητές Λάρισας.

Η ανακοίνωση

Συμπληρώνονται τρείς (3) μήνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τα στα δυστυχώς συνεχίζουν να υπάρχουν. Χιλιάδες διδακτικές ώρες χάνονται από την ολιγωρία της Διοίκησης και της κακής διαχείρισης των αιτήσεων τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Και ενώ θα έπρεπε να γίνουν προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη των κενών ενεργοποιείται η νομοθεσία με την οποία ανατίθενται υποχρεωτικά από μία (1) έως τέσσερις (4) ώρες υπερωρία σε εκπαιδευτικούς προκειμένου να καλυφθούν τα κενά.

Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια γίνεται θεσμός η υποχρεωτική υπερωρία, σε βάρος φυσικά των εκπαιδευτικών αλλά και τις εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς υπάρχουν εκπαιδευτικοί που με τις υπερωρίες έχουν διδακτικό ωράριο 27 ωρών την εβδομάδα και κατά συνέπεια δυσκολεύονται στο διδακτικό τους έργο.

Καταστρατηγείται βάναυσα το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών, παραβιάζονται τα δικαιώματα τους, αλλά ποιός νοιάζεται. Το ζητούμενο είναι να κλείνουν τα κενά.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις αναπληρωτών,  για να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν και να μην υποχρεώνονται οι εκπαιδευτικοί σε υπερωρίες.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει  την διάταξη για τις υποχρεωτικές υπερωρίες και η ανάθεση των υπερωριών να γίνεται με τη συναίνεση των εκπαιδευτικών.