Πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων από το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου. Τι αναφέρει η ανακοίνωση και πώς μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε.

Δείτε την ανακοίνωση;

Το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Ε.Κ.Π.Α ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με τέσσερις 4 ακαδημαϊκούς υποτρόφους για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας στα παρακάτω μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 που αντιστοιχούν στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

Γνωστικά Αντικείμενα – Μαθήματα 1. Γνωστικό Αντικείμενο: Αισθητικές θεωρίες με έμφαση στις τέχνες του 20ο αιώνα – Μάθημα: Αισθητικές Θεωρίες (Γ’ Εξάμηνο).

2. Γνωστικό Αντικείμενο: Μέθοδοι και εργαλεία σχεδιασμού σκηνοθετικής προ-παραγωγής στον κινηματογράφο – Μάθημα: Δομή οπτικοακουστικής αφήγησης, ντεκουπάζ και εικονογραφημένο σενάριο (storyboarding) (Γ’ Εξάμηνο).

3. Γνωστικό Αντικείμενο: Εικονοληψία κινηματογράφου με ψηφιακές τεχνολογίες Μάθημα: Εικονοληψία (Γ’ Εξάμηνο). 4. Γνωστικό Αντικείμενο: Προγραμματισμός και υλοποίηση ψηφιακών καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων – Μάθημα: Εργαστήριο Ψηφιακής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας 1 (Γ’ Εξάμηνο). Δικαιολογητικά 1. Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται). 2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών ή/και καλλιτεχνικών δημοσιεύσεων. 4. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 6. Portfolio με αναλυτικό κατάλογο και επιλεγμένο δείγμα καλλιτεχνικού έργου, για τα γνωστικά αντικείμενα (2),

(3) και (4) ΜΟΝΟ σε ψηφιακή μορφή. Προθεσμία Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου έως τις 2/11/2020, ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ 34400, τηλ. 2228099523 και 2228099634 Fax: 2228023766 – email: [email protected] Περαιτέρω πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], τηλ. επικοινωνίας: 2228099523 και 2228099634).