Το πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα για την Παιδεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ- Τι αναφέρει για .

Αναλυτικά όλο το κυβερνητικό πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ για την Παιδεία:

Η επανασυγκρότηση της δημόσιας, δωρεάν και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης αποτελεί βασικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Η Νέα Δημοκρατία στα τέσσερα χρόνια της διακυβέρνησής της επιδίωξε την υπονόμευση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, συκοφάντησε τους/τις εκπαιδευτικούς και με αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις δημιούργησε μία ασφυκτική κατάσταση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Για να ξαναπιάσουμε το νήμα της δημιουργικής, δημόσιας, δωρεάν και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία δεσμεύεται μετά από ουσιαστικό διάλογο με τις Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Ομοσπονδίες να προχωρήσει, ήδη στις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης, στα εξής:

Άμεση νομοθέτηση της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και σταδιακή εφαρμογή της.

Μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών/-τριών σε 20 ανά τμήμα για το νηπιαγωγείο και την Α’ τάξη δημοτικών σχολείων από τον Σεπτέμβριο του 2023, που θα επεκτείνεται σταδιακά και στις υπόλοιπες τάξεις.

Ταυτόχρονη μείωση του μεγέθους των τμημάτων της Γ’ τάξης των λυκείων σε 20 μαθητές/-τριες ανά τμήμα. Επαναφορά του κλίματος δημοκρατίας και συνεργασίας στα σχολεία.

(4823/2021) και της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολείων (4692/2020) και επαναφορά του ν. 4547/2018 περί αποτίμησης και προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου.

Άμεση μονιμοποίηση όσων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών έχουν ολοκληρώσει τη δόκιμη υπηρεσία. Κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής από τη φετινή χρονιά. Εφαρμογή, από τον Σεπτέμβριο του 2023, της ελεύθερης πρόσβασης σε όσα πανεπιστημιακά τμήματα το επιτρέπει η προσφορά θέσεων, σύμφωνα με το σύστημα του νόμου 4610/2019.

και προγραμματισμός των διορισμών για τα επόμενα χρόνια με στόχο την κάλυψη όλων των πάγιων κενών με μόνιμο προσωπικό.

Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Κατάργηση του νόμου 4763/2020. Σχεδιασμός για την εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων των αναπληρωτών/-τριών εκπαιδευτικών με εκείνα των μονίμων και για την εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών των ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων με αυτών των πολυθέσιων.

Κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη για τη λειτουργία των συνδικάτων και των νόμων που ρυθμίζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών. Νομοθέτηση νέου πλαισίου για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (εκλογές, λειτουργία, αρμοδιότητες).

Επανένταξη όλων των πτυχών λειτουργίας της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης στις αρμοδιότητες του ΥΠΑΙΘ. Κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας και επαναφορά του πανεπιστημιακού ασύλου. Μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων Διοίκησης στις Συγκλήτους των πανεπιστημίων, κατάργηση των υφιστάμενων Συμβουλίων Διοίκησης με τη λήξη της θητείας τους.

Εκλογή Κοσμητόρων/-ισσών στις Πανεπιστημιακές Σχολές. Επαναφορά του προγενέστερου, δημοκρατικού συστήματος για την εκλογή μελών ΔΕΠ και κατάργηση του άρθρου 144 του ν. 4597/2022 για τη συγκρότηση των μητρώων γνωστικών αντικειμένων Κατάργηση της διαγραφής των φοιτητών/-τριών λόγω του κανόνα ν+2.

Κατάργηση των διατάξεων των κεφ. Δ’ και ΚΒ’ του ν.4957/2022 για τις διαδικασίες εκπροσώπησης φοιτητών/τριών στα συλλογικά όργανα διοίκησης και για το πειθαρχικό δίκαιο των φοιτητών/τριών. Επανένταξη της Γ.Γ.

Έρευνας στο ΥΠΑΙΘ και σύσταση Επιτροπής για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Προκήρυξη όλων των κενών θέσεων που προέκυψαν από αφυπηρετήσεις στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα από το 2018 και προγραμματισμός τετραετίας με στόχο το διπλασιασμό των μελών ΔΕΠ και ερευνητών/-τριών.

Αύξηση της τακτικής επιχορήγησης των Ερευνητικών Κέντρων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού και των λειτουργικών τους δαπανών.

Για την οργάνωση και τη σταθερή λειτουργία της εκπαίδευσης ως καθολικού κοινωνικού δικαιώματος, ως θεσμού άρσης των ανισοτήτων και πεδίου διαμόρφωσης των κοινωνικών και πολιτικών όρων για ένα ριζοσπαστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύεται να υλοποιήσει τις εξής μεσοπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις:

Για την οργάνωση και τη σταθερή λειτουργία της εκπαίδευσης ως καθολικού κοινωνικού δικαιώματος, ως θεσμού άρσης των ανισοτήτων και πεδίου διαμόρφωσης των κοινωνικών και πολιτικών όρων για ένα ριζοσπαστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύεται να υλοποιήσει τις εξής μεσοπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις:

Προαγωγή του Λυκείου: αναβαθμισμένο απολυτήριο, ενισχυμένη εγκύκλια παιδεία στις Α΄- Β΄ τάξεις και καθιέρωση της Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ. ως τάξης κυρίως προετοιμασίας και εμβάθυνσης, σε μικρό αριθμό μαθημάτων, για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στήριξη, ενίσχυση, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με νέα αλλά και ήδη δοκιμασμένα προγράμματα, όπως το «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ».

Οργάνωση δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην εκπαίδευση.

Σύνδεση του σχολείου με την ιστορία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον κάθε τόπου, ώστε να καταστεί βασικός πυλώνας ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους και εστία μόρφωσης, πολιτισμού, τέχνης και άθλησης στην περιοχή του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, δημιουργία κατάλληλων υποδομών και δικτύων και ταυτόχρονη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Επέκταση/ενίσχυση του Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών.

Καθορισμός κοινών, αναβαθμισμένων ποιοτικά, όρων λειτουργίας για ιδιωτικές και δημόσιες σχολικές μονάδες.

Αποκατάσταση και ενίσχυση του επιστημονικού και παιδαγωγικού ρόλου του Ι.Ε.Π.

Ίδρυση κεντρικού φορέα ο οποίος με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας αναλαμβάνει τη διαμόρφωση πολιτικής για τη σχολική στέγη σε πανελλαδική κλίμακα – Συστηματικοί έλεγχοι επάρκειας/ασφάλειας όλων των σχολικών κτιρίων και του εξοπλισμού τους.

Ενίσχυση των Νηπιαγωγείων, ως θεμέλιας δομής του εκπαιδευτικού συστήματος, με σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Εξασφάλιση επιπλέον εκπαιδευτικών στη διάθεση των διευθύνσεων εκπαίδευσης με στόχο την αναπλήρωση βραχυχρόνιων αδειών.

Ανανέωση και εκσυγχρονισμός του περιεχομένου της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στην προοπτική ενός σχολείου που συνδυάζει γόνιμα και δημιουργικά τη θεωρία με την πράξη μέσω: της εκπόνησης νέων Προγραμμάτων Σπουδών από το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο, που θα λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη παιδαγωγικής συνέχειας και σύνδεσης μεταξύ των βαθμίδων, της αναμόρφωσης και ενίσχυσης του προγράμματος του Ολοήμερου Σχολείου, ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίζει διδακτική υποστήριξη, να παρέχει πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, να προωθεί την καινοτομία και να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής του – θέσπιση θέσης εκπαιδευτικού ως «Υπεύθυνου Ολοήμερου», της επαναφοράς της Θεματικής Εβδομάδας και επανεξέτασης του προγράμματος των “δεξιοτήτων”, της επαναφοράς στο πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου των μαθημάτων κοινωνικών επιστημών και καλλιτεχνικής παιδείας, που καταργήθηκαν, με αντίστοιχη ενσωμάτωσή τους στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Επαναφορά της δημοκρατίας σε όλο το της φάσμα της εκπαίδευσης (λειτουργία και αρμοδιότητες Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών, υπηρεσιακών συμβουλίων, μαθητικών κοινοτήτων κ.τ.λ.).

Ανάδειξη του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών σε κυρίαρχο όργανο διοίκησης, που αποφασίζει για το σύνολο των παιδαγωγικών και λειτουργικών θεμάτων και συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία επιλογής των διευθυντών/διευθυντριών και υποδιευθυντών/-τριών των σχολείων.

Επαναφορά του θεσμού των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και του ρόλου του Συντονιστή/της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου. Κατάργηση του μονοπρόσωπου θεσμού του/της Συμβούλου Εκπαίδευσης/Επιθεωρητή/-τριας, απελευθέρωση του σχολείου από περιττό γραφειοκρατικό φόρτο σε βάρος του παιδαγωγικού έργου.

Κωδικοποίηση και απλοποίηση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Λήψη μέτρων παιδαγωγικής και κοινωνικής στήριξης για τα παιδιά με αυξημένες μαθησιακές δυσκολίες. Ειδικότερα μέτρα λαμβάνονται για παιδιά και νέες/νέους:

με ειδικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, μεταναστευτικής και προσφυγικής καταγωγής, έγκλειστα σε ιδρύματα σωφρονισμού κ.ο.κ. Προώθηση πολιτικών ισότητας και εξάλειψης της βίας και κάθε είδους διακρίσεων στο σύνολο των εκπαιδευτικών θεσμών.

Επαναφορά του θεσμού των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) σύμφωνα με το ν. 4547/2018.

Ενίσχυση της ειδικής αγωγής με προσλήψεις αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού -δημιουργία Τμημάτων Ένταξης σε όλα τα σχολεία και έγκαιρη παράλληλη στήριξη.

Πρόσληψη 25.000 μόνιμων εκπαιδευτικών – πρόσληψη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών εντός της τετραετίας. Επαναφορά της συστηματικής περιοδικής επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών.

Αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών επιπλέον της αναγκαίας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Μετατροπή των Πρότυπων σχολείων σε Πειραματικά με νέο πλαίσιο λειτουργίας.

Λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για αναπληρωτές/-τριες και νεοδιόριστους/-ες εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας.

Επαναφορά των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Επιλογής και της διά ζώσης ψηφοφορίας σε αυτά. Αύξηση χρηματοδότησης ΙΕΚ, βελτίωση προγραμμάτων σπουδών και υποδομών – Αμειβόμενη πρακτική άσκηση – Συμβάσεις εργασίας για τους εκπαιδευτές/-τριες, με άμεση πληρωμή τους.

Αποκλειστικά δημόσιος ο χαρακτήρας του συστήματος πιστοποίησης (ΕΟΠΠΕΠ) Μετασχηματισμός των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ σε μεταλυκειακές σχολές μαθητείας. Ενίσχυση των θεσμών διά βίου μάθησης, επίλυση λειτουργικών και θεσμικών προβλημάτων (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Σχολεία Φυλακών, Εσπερινά Σχολεία, Συνεχιζόμενη Κατάρτιση).

Δημιουργία ευέλικτου και αποτελεσματικού συστήματος πιστοποίησης προγραμμάτων και αποφοίτων Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, αμειβόμενη πρακτική άσκηση.

Νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη δημοκρατική φυσιογνωμία του Πανεπιστημίου και θα επαναφέρει την εκλογή όλων των πανεπιστημιακών αρχών και οργάνων απευθείας από την πανεπιστημιακή κοινότητα με καθολική και μυστική ψηφοφορία.

Ριζική αναθεώρηση των διατάξεων που αυτομάτως καθιστούν τα πτυχία των κολεγίων ισοδύναμα με αυτά των ΑΕΙ με στόχο ένα νέο πλαίσιο, που θα διαφυλάττει τις ακαδημαϊκές προδιαγραφές των επαγγελματικών προσόντων.

Δωρεάν λειτουργία και φοίτηση σε όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) -κάλυψη με δημόσια δαπάνη των εξόδων τους. Επαναφορά των καταργημένων διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα ΑΕΙ για τους/τις αποφοίτους των ΕΠΑΛ.

Ένταξη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης και υπαγωγή της στο Υπουργείο Παιδείας. Ενίσχυση και υποστήριξη της διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων με όρους ακαδημαϊκότητας, συνεργασίας και ισότητας, με συμμετοχή περισσότερων Ιδρυμάτων στα δίκτυα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Κατάργηση όσων ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών λειτουργούν με δίδακτρα με ταυτόχρονη ρύθμιση των ήδη λειτουργούντων.

Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου και του ρόλου της ΕΘΑΑΕ· επαναπροσδιορισμός της αξιολόγησης στα πανεπιστήμια με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών.

Διπλασιασμός του αριθμού μελών ΔΕΠ, σε βάθος τετραετίας – 000 διορισμοί ανά έτος. Διπλασιασμός της χρηματοδότησης των ΑΕΙ, σε βάθος τετραετίας, και στοχευμένη ανανέωση των υποδομών και του εργαστηριακού εξοπλισμού Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων.

Αύξηση του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ όλων των κατηγοριών κατά τουλάχιστον 15%. Χορήγηση των αναδρομικών σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, χωρίς την προϋπόθεση ατομικής δικαστικής προσφυγής.

Αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των εργαζόμενων στη διδασκαλία και στην έρευνα στα πανεπιστήμια, στη βάση της πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ.

Ριζικός εμπλουτισμός και ενίσχυση των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών και σπουδαστηρίων. Διεύρυνση και ενίσχυση των υποτροφιών σε νέους/-ες επιστήμονες, υποψήφιους/-ες διδάκτορες, μεταδιδάκτορες.

Περιστολή των επισφαλών μορφών εργασίας στα ΑΕΙ και στα ΕΚ με ιδιαίτερη έμφαση στους ΕΛΚΕ. Τριετής προγραμματισμός των θέσεων απόκτησης διδακτικής εμπειρίας και εκπροσώπηση των συμβασιούχων διδασκόντων/-ουσών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων.

Εθνικό Σχέδιο Φοιτητικής Στέγης με υλοποίηση σε βάθος δεκαετίας. Κατάργηση των βιομηχανικών διδακτορικών – Ενίσχυση των συνεργειών ΑΕΙ και ΕΚ στην οργάνωση διδακτορικών σπουδών.

Στρατηγικό σχέδιο για την οικοδόμηση ενός λειτουργικά ενιαίου χώρου Έρευνας και Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την έρευνα και μέτρα ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών και συμμετοχικών διαδικασιών στην εσωτερική ζωή των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ).

Ανασχεδιασμός της χρηματοδότησης της έρευνας από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Έμφαση στη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, με υποστήριξη και μακρόχρονη χρηματοδότηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και διαφύλαξη της φυσιογνωμίας του ως ανεξάρτητου μηχανισμού στήριξης της ελεύθερης βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας, ειδικά των νέων ερευνητών/-τριών.

Συστηματική προκήρυξη νέων μόνιμων θέσεων εργασίας ερευνητικού και άλλου προσωπικού με στόχο τον διπλασιασμό των μόνιμων θέσεων ερευνητών στην 4ετία.

Στήριξη των καινοτόμων δράσεων με διαφανή κριτήρια αξιολόγησης και αξιοποίηση των πολλαπλών χρηματοδοτικών εργαλείων της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund και η Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Για την αντιμετώπιση της διαρροής επιστημονικού δυναμικού, δημιουργία ελκυστικών θέσεων εργασίας για Έρευνα και Ανάπτυξη στον δημόσιο τομέα και επιδότηση θέσεων εργασίας σε τμήματα Ε&Α καινοτόμων επιχειρήσεων.

Συνέχιση και διεύρυνση εμβληματικών δράσεων και εθνικών δικτύων για την αντιμετώπιση σημερινών και μελλοντικών κρίσεων (ιατρική ακρίβειας, ενέργεια, διατροφή, κβαντικές τεχνολογίες, κλιματική κρίση, πολιτισμός, κοινωνικές ανισότητες, επιπτώσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης).