Σε πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες , ενισχυτική διδασκαλία, γλωσσομάθεια διατίθενται ως επί το πλείστον εκατοντάδες εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης στη Θεσσαλία για να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο.

Επίσης κάποιοι εξ αυτών συμπληρώνουν το ωράριο και με διοικητική υπηρεσία όπως προκύπτει από σχετικά έγγραφα.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στην Α/θμια Μαγνησίας οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου σε γλωσσομάθεια, διοικητική υπηρεσία κ.α. ανέρχονται σε 226. Ο αντίστοιχος αριθμός στα Τρίκαλα ανέρχεται στους 165.

Εξ αυτών οι 157 είναι δάσκαλοι, 81 εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας, 72 καθηγητές φυσικής αγωγής. news.gr

ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ Κ.Α.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ70

157

ΠΕ11

72

ΠΕ19

23

ΠΕ06

81

ΠΕ05

24

ΠΕ60

2

ΠΕ07

18

ΠΕ16.01

11

ΠΕ08

1

ΠΕ32

1

ΠΕ20

1

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

391