ΘΕΜΑ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ «ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΕΣ»!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Βρισκόμαστε στις αρχές Οκτώβρη και με βάση τους αυθαίρετους υπολογισμούς του Υπουργείου στην Αττική εμφανίζονται 600 ολικά πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί με 0 ώρες! Είναι προφανές ότι προετοιμάζεται και στην Αττική το έδαφος για υποχρεωτικές μετακινήσεις εντός ή και εκτός Περιφέρειας! Την ίδια στιγμή 69 συνάδελφοι/ισσες στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ01,02,03,04,13) οδηγούνται σε υποχρεωτική μετακίνηση. Παράλληλα προωθείται σε διάφορες περιοχές η «υποχρεωτική» διάθεση των εκπαιδευτικών ΠΕ05,06,07,11,19 στηνΠρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τη στελέχωση των ολοήμερων σχολείων με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά! Με τα δεδομένα αυτά οφείλουμε να υπερασπιστούμε το συλλογικό δικαίωμα να παραμείνουν όλοι στο ΠΥΣΔΕ που έχουν οργανική ή είναι τοποθετημένοι. Η περίφημη «κινητικότητα» ανατρέπει κάθε σταθερό κοινωνικό και εργασιακό δικαίωμα και μετατρέπεται σε εργασιακό εφιάλτη για όλους τους εκπαιδευτικούς. Ουδείς εκπαιδευτικός μπορεί να είναι σίγουρος για το αν θα έχει τάξη για να δουλέψει. Προφανής στόχος του Υπουργείου να μας οδηγήσει σε «πόλεμο» ειδικοτήτων προσπαθώντας να μας διασπάσει. Θα πρέπει ωστόσο να γίνει κατανοητό ότι δεν υπάρχει καμιά «ατομική» ή συντεχνιακή σωτηρία, ο μόνος δρόμος σωτηρίας είναι ο συλλογικός αγώνας για την ανατροπή αυτής της πολιτικής που διαλύει τη Δημόσια Εκπαίδευση.

Με βάση τις θέσεις του κλάδου υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις για την κάλυψη των πλασματικά πλεοναζόντων:

ü20 μαθητές κατά ανώτατο όριο στην τάξη, 15 μαθητές ανά κατεύθυνση, 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια, διατήρηση των ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ.

üΝα μη γίνονται συμπτύξεις και συνδιδασκαλίες τμημάτων ( με την 129818/Γ2 Κ.Υ.Α. « οι μαθητές σε κάθε τάξη Γυμνασίου-Λυκείου δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους 27! Ωστόσο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Δ/ντη Β/θμιας Εκπ/σης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%». Καταλαβαίνουν όλοι ότι οι εξαιρετικές περιπτώσεις θα είναι πολύ συχνές πλέον…

üΣτο σημείο αυτό να τονιστεί ότι: Κατά τη διαδικασία δημιουργίας τμημάτων (γενικής παιδείας, κατευθύνσεων, επιλογών κτλ), οι σύλλογοι διδασκόντων πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους την ακόλουθη διάταξη του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ 17-9-2013) με τίτλο «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα την Παράγραφο 15 του Άρθρου 28 που αναφέρει τα ακόλουθα : Στην υποπερίπτωση ββ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται το εδάφιο 4 ως εξής: «Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.»

üΝα επαναλειτουργήσουν οι υποστηρικτικές δομές του δημόσιου σχολείου (Ενισχυτική διδασκαλία, ΠΔΣ, Βιβλιοθήκες, Τμήματα Ένταξης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας). Στο σημείο αυτό τονίζουμε ότι με βάση την 126875/Γ7/ 11-9-13 υπουργική απόφαση στις 757 Σχολικές Βιβλιοθήκες (ΕΠΕΑΕΚ) μπορούν να τοποθετηθούν εκπ/κοι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ ή για συμπλήρωση ωραρίου. Οι δομές αυτές είναι απαραίτητες σήμερα όταν η λαϊκή οικογένεια προσβλέπει στο δημόσιο σχολείο.

üΝα υπάρξει μέριμνα για συμπλήρωση ωραρίου σε γραμματειακή υποστήριξη που είναι απαραίτητη λόγω του τεράστιου φόρτου εργασίας που δημιουργεί η μηχανοργάνωση των σχολείων.

üΝα δοθεί μειωμένο ωράριο σε συναδέλφους με σοβαρά προβλήματα υγείας.

üΓια την κάλυψη των λειτουργικών κενών να δοθούν από 8-10 ώρες σε όλους για να μην εμφανίζονται εκπαιδευτικοί με 0 ώρες. Είναι προφανές ότι με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσουμε, σε κάποιο βαθμό, τους εκπαιδευτικούς και σταδιακά θα συμπληρωθούν και οι υπόλοιπες ώρες.

üΝα γίνουν σεβαστές οι αναθέσεις μαθημάτων σε κάθε περίπτωση.

üΝα επανέλθουν οι τομείς και ειδικότητες ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ που καταργήθηκαν.

üΣτις ξένες Γλώσσες να εφαρμοστεί η παράλληλη διδασκαλία ανά τμήμα και τα τμήματα με τα επίπεδα.

üΝα υπολογιστεί κανονικά ο δεύτερος καθηγητής Πληροφορικής για πάνω από 21 μαθητές (με την 139608/Γ2/1-10-13 απόφαση ορίζεται: Για τη διδασκαλία του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον και των μαθημάτων επιλογής Εφαρμογές Πληροφορικής, Εφαρμογές Υπολογιστών, Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα, Πολυμέσα – Δίκτυα και Εφαρμογές Λογισμικού ισχύει η με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 Υ.Α. (Β΄ 2507) που ορίζει τη λειτουργία των κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 82065/Γ2/17-06-2013 Υ.Α. (Β΄ 1544). Τα ανωτέρω μαθήματα διδάσκονται από έναν εκπαιδευτικό ).

üΌλες οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών να γίνονται από τα ΠΥΣΔΕ με διαφανή τρόπο. Οι «προφορικές» ή και «τηλεφωνικές» εντολές δεν είναι αποδεκτές!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Γίνεται κατανοητό και στους πλέον δύσπιστους ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζονται ως αριθμοί στην επίτευξη των «μνημονιακών δεσμεύσεων». Ο εκπαιδευτικός κόσμος επιβάλλεται να βρίσκεται σε επαγρύπνηση και διαρκή ανυποχώρητο αγώνα, ώστε οι υποχρεωτικές μετακινήσεις να μην περάσουν, οι διαθεσιμότητες-απολύσεις να ακυρωθούν και τα σχέδια αποδόμησης της δημόσιας δωρεάν παιδείας να μείνουν στα χαρτιά.

ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗΣ, ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ!

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΡΔΗΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΣΤΟ ΑΠΥΣΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Κιν. 6977513534 –