Ειδικότητες εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ – Ρύθμιση

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/08/2018 - 11:44 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Ρύθμιση για  τις εκπαιδευτικών , ψηφίστηκε στη Βουλή, η οποία προβλέπει τα εξής:

– Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΔΕ Εμπειροτεχνιτών των σχολών του ΟΑΕΔ, οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2190/1994 (Α ́ 28), όπως αυτό ερμηνεύεται με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3552/2007 (Α ́ 77), και για τους οποίους δεν είναι δυνατή η ένταξη σε κλάδους και ειδικότητες με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 29, διατηρούν τις θέσεις και τις ειδικότητες που κατέχουν.
Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους, οι θέσεις αυτές μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

– Στον κλάδο ΤΕ και ΔΕ του προσωπικού του ΟΑΕΔ, προβλέπονται, πέραν του άρθρου 29, και οι παρακάτω κλάδοι με τις αντίστοιχες ειδικότητες:

Τα προσόντα και τα κριτήρια διορισμού των εκπαιδευτικών για τις ειδικότητες της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
Loading...
  • europalso

    ideascentral