Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμια Αθηνών προβαίνει στην παραχώρηση 20 θέσεων συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα της περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 2013 με ειδική τιμολογιακή πολιτική.

Η προσφορά αφορά 10 θέσεις για το κάθε ένα από τα προγράμματα:

  • Social Media: Κάνοντας τα πρώτα βήματα – Υλοποιώντας την Στρατηγική της Αξιολόγησης.
  • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Για τις θέσεις της προσφοράς θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας παραλαβής της αίτησης συμμετοχής.

Η ειδική τιμή της προσφοράς και για τα δύο προγράμματα ανέρχεται στα 70 ευρώ ανά πρόγραμμα. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 17/5/2013.


Από το καλοκαίρι του 2012 το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) συμβάλλει στην ενδυνάμωση των γνωστικών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω της διοργάνωσης επίκαιρων επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Ο σκοπός των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι η διάχυση των θεωρητικών και μεθοδολογικών αρχών της αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την εφαρμογή ειδικών τεχνικών και εξειδικευμένων εργαλείων.

Τα προγραμματισμένα επιμορφωτικά προγράμματα για την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου είναι τα εξής:

  • Social Media: Κάνοντας τα πρώτα βήματα – Υλοποιώντας την Στρατηγική της Αξιολόγησης (12 ώρες)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο την αξιοποίηση των μέσων κοινωνιής δικτύωσης στην υλοποίηση προγραμμάτων αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού.

  • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (20 ώρες)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ώς στόχο την παρουσίαση και ανάπτυξη της μεθοδολογίας υλοποίησης καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον χώρο της διδακτικής της επιχειρηματικότητας.

Επίσημη σελίδα ανακοίνωσης

Τα παραπάνω προγράμματα αφορούν εκπαιδευτικούς, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξαρτήτως επαγγέλματος.

Το mail αλληλογραφίας μας είναι το

Υπόψιν κας Ε. Κατσαρού


Με εκτίμηση,

Διοικητική Υποστήριξη EQUAS