Έγκριση, κατ ́ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2020-2021, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ. Όλη η λίστα.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα