Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017

Το , στο πλαίσιο της διαδικασίας κατά το σχολικό έτος 2016-2017, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες :

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ,
γ) στα Μουσικά Σχολεία,
δ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
ε) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και
στ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή

Οι αιτήσεις υποβάλλονται , από 16 – 2 – 201 7 έ ως 28 – 2 – 201 7 , μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων

με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 2.1.1. του παρόντος κεφαλαίου