Εγκύκλιος και αίτηση μετάθεσης στα μειονοτικά σχολεία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/04/2014 - 15:28 | Author: Newsroom Ipaidia
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Πληροφορίες: Μήνογλου Μαρία

Τηλέφωνο: 2531083551 – 83510

e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ : «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους 2013 – 2014» ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ.

59747/Δ2/15-04-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013 – 2014»

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014, για τα Μειονοτικά Σχολεία, σας ενημερώνουμε ότι αυτές γίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2341/1995 (ΦΕΚ 208/Α’), τις υπουργικές αποφάσεις Ζ2/411, 412/8-11-1995 (ΦΕΚ 954/Β’) και 418Σ/178513/Ζ1 (ΦΕΚ 3292/Β’), καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/Α’), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τα Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94/Α’), 39/1998 (ΦΕΚ 43/Α’και 262/Α’), 269/2000 (ΦΕΚ 221/Α’ και 250/Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α’), του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α’), του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α’), του άρθρου 7 του Π.Δ. 25/2002 (ΦΕΚ 20/Α’), του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α’), του άρθρου 6 παρ.1-2-3 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α’) και του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α’).

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02 – Φιλολόγων, ΠΕ03 – Μαθηματικών και ΠΕ04.02 – Χημικών που επιθυμούν να μετατεθούν σε Μειονοτικά Σχολεία της Θράκης (στο Μ/κό Γυμνάσιο – Λύκειο Κομοτηνής, Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής του Ν. Ροδόπης και Ιεροσπουδαστήριο Εχίνου Ν. Ξάνθης), θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο αίτησης στην αποκλειστική ημερομηνία από 23-04-2014 έως 02-05-2014. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων και όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΥΣΜΕ.

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους παρακαλούνται να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους των ανωτέρω κλάδων, να συγκεντρώσουν τις αιτήσεις, να διαπιστώσουν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μετάθεση, να βεβαιώσουν την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, να προσδιορίσουν τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολο τους, να συντάξουν ονομαστικούς πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με τις μονάδες μετάθεσης του καθενός κατά κριτήριο και στο σύνολό τους και να προβούν στην ανακοίνωση τους στις 12-05-2014.

Από 12-05-2014 έως 16-05-2014 θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες και θα τις διαβιβάσουν μαζί με τη σχετική εισήγησή τους, εντός δύο ημερών (20-05-2014), στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης, από το οποίο και θα εξεταστούν.

Οι παραπάνω πίνακες, μαζί με τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών παρακαλούνται να διαβιβαστούν, μέχρι 9 Μαΐου 2014, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης στη διεύθυνση: Τέρμα Σισμάνογλου, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Μειονοτικά Σχολεία δεν γίνονται μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης e-Datacenter. Οι αιτήσεις που σας επισυνάπτουμε θα πρέπει να συμπληρωθούν χειρόγραφα.

Στη συνέχεια και αφού προσδιοριστούν τα κενά από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την υποβολή της δήλωσης προτιμήσεων, καθώς και για την ημερομηνία της συνέντευξης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

Loading...


  • europalso   ideascentral