ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΔΩΣΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ Δ/ΝΤΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ
Δύο σημαντικά έγγραφα εκδόθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας. Το πρώτο αφορά εγκύκλιο (Φ.17/161776/Δ5/20-12-2012) του Ειδ. Γραμματέα που αφορά τη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Ο Ειδικός Γραμματέας έκανε αποδεκτό το αίτημα της ΟΙΕΛΕ για παράταση των κατατάξεων, καθώς η προθεσμία της 31ης/12 ήταν εξαιρετικά πιεστική, με αποτέλεσμα να είναι αμφίβολη η ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας. Σύμφωνα, λοιπόν, με την εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα η καταληκτική ημερομηνία των κατατάξεων μετατίθεται για τις 15 Φεβρουαρίου 2013.
Το δεύτερο έγγραφο (Φ.18/161858/Δ5/20-12-2012) που εξεδόθη από την Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπ/σης, ενημερώνει ότι για τις κατατάξεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια αποφαίνονται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ).
Διαβάστε την εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα
Διαβάστε το έγγραφο της Δ/νσης Ιδ. Εκπ/σης.