Εγκύκλιος για τις διαδικασίες επιλογής Διευθυντών στο δημόσιο

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/06/2018 - 12:16 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Ενόψει της επικείμενης ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Γενικών στα Υπουργεία κατόπιν προκήρυξης του συνόλου των θέσεων των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού των Υπουργείων να προβούν αμελλητί στις κάτωθι ενέργειες:

1. Να προβούν στην προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου, μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος, επιπέδου οργανικής μονάδας, όπως προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., ν. 3528/2007, όπως ισχύει). Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 84 του Υ.Κ., όπως ισχύει, στις οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης λογίζεται και η Υποδιεύθυνση. Ως εκ τούτου, όπου στην παρούσα εγκύκλιο αναφέρεται ο όρος «επιπέδου Διεύθυνσης» νοούνται, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου του Υ.Κ., και τα αντίστοιχα ή ενδιάμεσα επίπεδα οργανικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης και της Υποδιεύθυνσης.

2. Να προβούν στη σύσταση και συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), αρμοδίων οργάνων επιλογής προϊσταμένων Διευθύνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του Υ.Κ., όπως ισχύει.Ειδικότερα, ανά απαιτούμενη ενέργεια διευκρινίζονται τα εξής:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Loading...


  • europalso   ideascentral