Εγκύκλιο για την καταγραφή εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημοσίευσε το υπουργείο παιδείας.

Προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί σε αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΣΥ, σε ΣΜΕΑΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-22, αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος και οι αντικειμενικές ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν.3848/2010, παρακαλούμε να συμπληρωθούν κατά περίπτωση οι επισυναπτόμενοι ηλεκτρονικοί πίνακες (1 πίνακας για ΚΕΣΥ και 1 πίνακας με 2 φύλλα: Γενική παιδεία και ΣΜΕΑΕ) από τα ΚΕΣΥ και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στη συνέχεια να διαβιβαστούν στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προκειμένου να καταγραφεί η πρόταση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Οι πίνακες θα παραμείνουν στα ΚΕΣΥ ή τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης κατά περίπτωση και στις Περιφερειακές Δ/νσεις, και, εφόσον ζητηθούν, θα πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα στην υπηρεσία μας για να γίνει αντιπαραβολή και έλεγχος των στοιχείων.