Για τον χρόνο παραμονής των εξέδωσε ενημέρωση ο Διευθυντής ΔΕ Μεσσηνίας.

 “Οι διευθυντές/ντριες να τακτοποιήσουν το τυπικό του θέματος, ζητώντας ετεροχρονισμένα έως 9/2/2018 άδεια για τις αδήλωτες τους ”.

Δείτε το έγγραφο σύμφωνα με το ΣΕΕΠΕΑ ΣΤΕΛΛΑ αναλυτικά: