«Συμπληρωματικές οδηγίες για τις εγγραφές στο Προαιρετικό στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και στο Τμήμα Πρωινής Ζώνης

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Σας ενημερώνουμε ότι για τις εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρωινής Ζώνης στον ΕνιαίοΤύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή 25-9-2020.Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν άμεσα τουςγονείς/κηδεμόνεςτωνμαθητών/τριών.

Στη συνέχεια μετά το πέρας των εγγραφών να αποστείλουν στις οικείες Διευθύνσεις ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσηςστοιχείαγιατοναριθμότωνεγγραφέντωνμαθητών/τριών καθώς και τον αριθμό των επιπλέον τμημάτων που συγκροτούνται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρωινής Ζώνης.

Σας επισημαίνουμε ότι με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των Σχολικών Μονάδων ενημερώνεται ηηλεκτρονικήπλατφόρμα myschool.