Οι Έλληνες αγαπούν να μαθαίνουν ξένες γλώσσες και γι’ αυτό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κατέχουμε τα υψηλότερα ποσοστά γλωσσομάθειας. Το μόνο λάθος που κάνουν οι μαθητές του λυκείου είναι ότι στις δύο τελευταίες τάξεις παραμελούν εντελώς τις ξένες γλώσσες και την προσπάθεια να πάρουν τα πτυχία τους, καθώς αφοσιώνονται απόλυτα στην προετοιμασία για τις Πανελλαδικές. Η επιλογή αυτή είναι λανθασμένη, καθώς στη σημερινή εποχή το πτυχίο ξένων γλωσσών μπορεί να αποδειχτεί περισσότερο πολύτιμο για έναν νέο άνθρωπο που αναζητά την τύχη του από οποιοδήποτε άλλο «χαρτί», ακόμη και αυτό του πανεπιστημίου.