Του αιρετού Γ. Χρόνη

Την Παρασκευή 4-3-2016 συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας όπου συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς: Υπήρχαν 3 αιτήσεις εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά:

Π.Ε. 11 από 25ο Περιστερίου

Π.Ε. 11 από 4ο Καματερού

Π.Ε. 32 από 12ο Περιστερίου

Εγκρίθηκαν και οι τρεις.

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων: Αφορούσε αίτηση μίας εκπαιδευτικού Π.Ε. 06 από το 1ο Καματερού. Εγκρίθηκε.

Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για : Υπήρχαν 3 αιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. 70( από 7ο Καματερού, από 24ο Ιλίου, από 12ο Πετρούπολης ) για μαθητή του 7ου Καματερού. Εγκρίθηκε της εκπαιδευτικού από το 7ο Καματερού καθώς υπηρετεί στο σχολείο που φοιτά και ο μαθητής.

Απόσπαση εκπαιδευτικού: Αφορούσε εκπαιδευτικό Π.Ε. 60 που ζητούσε να αποσπαστεί, με αίτησή της, από το 14ο νηπιαγωγείο Πετρούπολης σε νηπιαγωγείο της Πετρούπολης ή του Ιλίου. Εγκρίθηκε για το Ίλιον.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών μετά από λήξη άδειας ανατροφής: Αφορούσε 2 εκπαιδευτικούς που ζητούσαν να τοποθετηθούν με αίτησή τους σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Αναλυτικά:

Π.Ε. 60 από 9ο Περιστερίου στο 14ο Πετρούπολης

Π.Ε. 06 από διάθεση ΠΥΣΠΕ στο 1ο Καματερού.

Εγκρίθηκαν και οι δύο.

Ένσταση εκπαιδευτικού που μετακινήθηκε σε άλλη σχολική μονάδα για συμπλήρωση ωραρίου: Αφορούσε εκπαιδευτικό Π.Ε. 06 που μετακινήθηκε από το 5ο Ιλίου στο 11ο Ιλίου για συμπλήρωση ωραρίου για μια ώρα. Έγινε δεκτή λόγω προβλημάτων υγείας.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων με μερική διάθεση από ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας: Αφορά συνολικά 10 εκπαιδευτικούς. Αναλυτικά:

Π.Ε. 11 για 3 ώρες στο 11ο Αγίων Αναργύρων

Π.Ε. 11 για 3 ώρες στο 1ο Ιλίου

Π.Ε. 11 για 3 ώρες στο 9ο Ιλίου

Π.Ε. 11 για 8 ώρες στο 1ο Ιλίου

Π.Ε. 11 για 8 ώρες στο 9ο Ιλίου

Π.Ε. 19 για 3 ώρες στο 11ο Χαϊδαρίου

Π.Ε. 19 για 3 ώρες στο 11ο Αιγάλεω

Π.Ε 19 για 3 ώρες στο 2ο Καματερού

Π.Ε. 19 για 5 ώρες στο 26ο Περιστερίου

Π.Ε 19 για 6 ώρες στο 2ο Ιλίου

Είναι γνωστές οι θέσεις μας οι πλεονάζουσες ώρες εκπαιδευτικών να διατίθενται για ενισχυτική διδασκαλία και να μη μετακινούνται εκπαιδευτικοί για κάλυψη κενών. Όσο για τα υπάρχοντα κενά να τα καλύψει άμεσα η πολιτεία με μόνιμους διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών.

Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων με μερική διάθεση από ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας: Αφορούσε εκπαιδευτικό Π.Ε. 11 που αντί για το 45ο Περιστερίου τοποθετείται στο 39ο Περιστερίου για 5 ώρες.

Είναι γνωστές οι θέσεις μας οι πλεονάζουσες ώρες εκπαιδευτικών να διατίθενται για ενισχυτική διδασκαλία και να μη μετακινούνται εκπαιδευτικοί για κάλυψη κενών. Όσο για τα υπάρχοντα κενά να τα καλύψει άμεσα η πολιτεία με μόνιμους διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών

Μετακίνηση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου: Αφορούσε εκπαιδευτικό Π.Ε. 11 από το 4ο Αγίας Βαρβάρας που μετακινήθηκε για συμπλήρωση ωραρίου στο 8ο Αγίας Βαρβάρας για 4 ώρες και στο 6ο Αγίας Βαρβάρας για μια ώρα.

Είναι γνωστές οι θέσεις μας οι πλεονάζουσες ώρες εκπαιδευτικών να διατίθενται για ενισχυτική διδασκαλία και να μη μετακινούνται εκπαιδευτικοί για κάλυψη κενών. Όσο για τα υπάρχοντα κενά να τα καλύψει άμεσα η πολιτεία με μόνιμους διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών.

ΑΛΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μετακινήσεις εκπαιδευτικών: Με αφορμή τις μετακινήσεις των συναδέλφων για συμπλήρωση ωραρίου είναι γνωστές οι θέσεις μας οι πλεονάζουσες ώρες των εκπαιδευτικών να διατίθενται για ενισχυτική διδασκαλία και τα κενά των σχολικών μονάδων να καλυφτούν με μαζικούς μόνιμους διορισμούς και έγκαιρες προσλήψεις αναπληρωτών ώστε τα σχολεία την 1ηΣεπτέμβρη κάθε σχολικής χρονιάς να μην έχουν κενά και να μη χάνονται χιλιάδες διδακτικές ώρες μαθημάτων.

Ειδικά οι μετακινήσεις αυτές δεν μπορούν να γίνονται στο μέσο της σχολικής χρονιάς για να μην αναστατώνεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων και να μην ανατρέπεται ο οικογενειακός προγραμματισμός των εκπαιδευτικών.

Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε δέκτες παραπόνων ότι οι παραπάνω μετακινήσεις γίνονται με αδιαφανείς διαδικασίες και χωρίς να υπάρχουν κριτήρια. Το μόνο που λαμβάνεται υπόψη είναι τα ωρολόγια αναλυτικά προγράμματα που συντάσσονται, βάση των οποίων, όσοι έχουν πλεονάζουσες ώρες μετακινούνται για συμπλήρωση ωραρίου. Ισχυρίζονται οι συνάδελφοι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα ωρολόγια προγράμματα δε συντάσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες της σχολικής μονάδας αλλά με στόχο να πλεονάζουν ώρες σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία συγκρούσεων και εντάσεων μέσα στις σχολικές μονάδες καθώς ορισμένοι ισχυρίζονται ότι αυτό γίνεται με δόλο προκειμένου να ευνοηθούν εκπαιδευτικοί εις βάρος άλλων εκπαιδευτικών.

Εμείς καλούμε όσους συναδέλφους κάνουν τέτοιες διαπιστώσεις να το καταγγέλλουν στα Δ.Σ. των συνδικαλιστικών μας σωματείων ώστε τα αρμόδια συνδικαλιστικά μας όργανα να επιλαμβάνονται του θέματος.

Εφημερίες εκπαιδευτικών: Με αφορμή ερωτήσεις συναδέλφων, αν εκτός από τις κλασσικές εφημερίες των εκπαιδευτικών στην αυλή κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων υπάρχουν και εφημερίες γραφείου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων από εκπαιδευτικούς που παραμένουν στο γραφείο στα κενά τους χωρίς να μπορούν να αποχωρήσουν, γνωστοποιούμε τα παρακάτω: Σύμφωνα με τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών που ανακοινώνει κάθε χρόνο η ΔΟΕ και καλύπτει τους συναδέλφους αναφέρονται τα εξής:

.

Σύμφωνα με τα παραπάνω από πουθενά δεν προβλέπεται στα κενά τους οι εκπαιδευτικοί να εφημερεύουν στο γραφείο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μη τυχόν και τύχει κάτι απρόοπτο στη λειτουργία του σχολείου και ότι αυτό δεν αποτελεί . Θεωρούμε ότι η ενέργεια αυτή δεν είναι νόμιμη και καταστρατηγεί τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και το εργασιακό τους ωράριο. Θεωρούμε επίσης ότι οι συνάδελφοι δεν είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν τις παραπάνω αποφάσεις είτε είναι αποφάσεις Διευθυντών είτε συλλόγων διδασκόντων και καλύπτονται από τη ΔΟΕ. Τέλος θεωρούμε ότι παρόμοιες ενέργειες έρχονται σε αντίθεση με τις θέσεις του κλάδου και ότι λειτουργούν ως δούρειος ίππος για την ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Καλούμε δε τους συλλόγους διδασκόντων να μη συμφωνούν σε τέτοιες ενέργειες και να τις καταγγέλλουν στα Δ.Σ. των συνδικαλιστικών μας σωματείων

Σας παραθέτουμε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΔΟΕ για τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών:


Συνάδελφοι,

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί τις αποφάσεις του για τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και σας καλεί να ενημερώσετε γι’ αυτό τους συναδέλφους των σχολείων σας.

Συγκεκριμένα:

1. Ωράριο Εκπαιδευτικών

* Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από το Ν. 2517/97. (24 ώρες για όσους έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από 10 -Ι5 χρόνια, 22 ώρες από 15-20 χρόνια και 21 ώρες από 20 και πάνω).

* Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου.

* Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς είτε κατά τη διάρκειά της, οι σύλλογοι διδασκόντων οφείλουν να διαμορφώσουν μεταβατικά προγράμματα που θα εκτείνονται όσο επιτρέπει το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο σχολείο (π.χ. αν λείπει ειδικότητα θα σχολάνε στο 5ωρο κλπ). Το ίδιο θα συμβεί και στα σχολεία με νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα, όπου οι σύλλογοι διδασκόντων σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να προχωρήσουν σε πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος με 7ωρα σε όλες τις τάξεις εφόσον λείπουν εκπαιδευτικοί. Σε περίπτωση 2 «πιέσεων» από τη διοίκηση θα πρέπει οι συνάδελφοι του σχολείου να επιμένουν στη μη παραβίαση του διδακτικού τους ωραρίου και να ενημερώνονται αμέσως ο Σύλλογος και η ΔΟΕ.

* Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες. Με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (όχι όμως διδακτικό) (άρθρο 13 παρ.8 π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων, κλπ τήρηση βιβλίων του Σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Κάθε άλλη απασχόληση είναι παράνομη.

* Οι εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Σπουδών που αναφέρονται σε «απασχόληση» των μαθητών είναι προδήλως παράνομες, αφού είναι αντίθετες με το Ν. 1566/85. Οι συνάδελφοι καλούνται, εφόσον συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής υπερωρίας. Ιδιαίτερα αρνητικοί πρέπει να είναι, όταν τους ζητείται να καλύπτουν ώρες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που δεν έχουν καν τοποθετηθεί στα σχολεία (π.χ. Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής) τη στιγμή που χιλιάδες εκπαιδευτικοί παραμένουν αδιόριστοι.

* Κανείς εκπαιδευτικός δεν μπορεί να υποχρεωθεί να κάνει μάθημα διαφορετικό από την ειδικότητά του.

* Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας εκπαιδευτικού ειδικότητας είναι φανερό ότι πρέπει άμεσα να έρχεται στο σχολείο αναπληρωτής και σε καμία περίπτωση να μην αναλαμβάνουν με υπερωρία οι συνάδελφοι. Η ΔΟΕ σ’ αυτές τις περιπτώσεις ζητά την αναμόρφωση του προγράμματος έως ότου έρθει αναπληρωτής. Επίσης, σε οποιαδήποτε περίπτωση υποχρεωτικής ανάθεσης από το ΠΥΣΠΕ, τότε καλύπτεται ο συνάδελφος με στάσεις εργασίας.

* Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιοδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Για τις περιπτώσεις ολιγοήμερης απουσίας (μία ως δύο μέρες) εκπαιδευτικού να αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων για την αναπλήρωση, με τρόπο τέτοιο που να μην ανατίθεται καμία διδακτική ώρα πέραν του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου σε κανένα συνάδελφο. Κάθε απασχόληση σε τμήμα θεωρείται διδακτικό ωράριο. Οι συνάδελφοι να μην εφαρμόζουν καμιά προφορική εντολή για κάλυψη ωραρίου πέραν του διδακτικού τους, και αν συμβεί αυτό, να ζητούν γραπτή εντολή, ώστε να μπορούν να προσβάλουν τη συγκεκριμένη παράνομη ανάθεση με κάθε τρόπο (συνδικαλιστικό, νομικό) και να μην την εφαρμόσουν («…η αντικατάσταση εκπαιδευτικού που λείπει ή η κάλυψη κενού ή η απασχόληση των μαθητών με οποιονδήποτε τρόπο, σαφώς συνιστά παροχή διδακτικού έργου, όπως εξάλλου έχει κριθεί και από την νομολογία των Δικαστηρίων. Υπό την έννοια αυτή, η ανάθεση απασχόλησης των μαθητών ή η αντικατάσταση εκπαιδευτικού ή η κάλυψη κενού θα πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, η υπέρβαση του οποίου σε κάθε περίπτωση προβλέπεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και με συγκεκριμένες διατυπώσεις …» Μαρία Τσίπρα , Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών, Αθήνα 14-11-2013.

2. Υποχρεωτικές υπερωρίες

Ο μόνος υπεύθυνος για την ανάθεση υπερωριών (σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου) είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων. Σε άλλη περίπτωση μόνο με σύμφωνη γνώμη του ΠΥΣΠΕ μπορούν να ανατεθούν υπερωρίες εγγράφως και οριζόμενες συγκεκριμένα. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι αντίθετο με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών και καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην αναθέτουν υποχρεωτικές υπερωρίες σε συναδέλφους. Καλούμε, επίσης, και τους αιρετούς των ΠΥΣΠΕ να μη συνηγορούν, σε καμιά περίπτωση, σε ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών. Αν παρ’ όλα αυτά ο Δ/ντής Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΠΕ, αναθέσει υποχρεωτικές υπερωρίες το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κηρύσσει συνεχείς στάσεις εργασίας για τη συνδικαλιστική κάλυψη των συναδέλφων. Οι στάσεις εργασίας σε «υποχρεωτική» υπερωρία, αφού δεν εντάσσονται στο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο, δεν περικόπτονται από το μισθό του εκπαιδευτικού. «…Εξυπακούεται δε ότι αν οι στάσεις εργασίας γίνονται μέσα στο κανονικό διδακτικό ωράριο θα αφαιρεθούν αντίστοιχες αποδοχές από το κανονικό αυτό ωράριο. Αν οι στάσεις εργασίας γίνονται κατά το χρόνο του υπερωριακού διδακτικού ωραρίου είναι προφανές πως δε θα αφαιρεθούν αποδοχές του κανονικού ωραρίου, που αυτό έτσι κι αλλιώς προσφέρθηκε, απλώς δε θα πληρωθούν οι αποδοχές που θα έπαιρνε ο εκπαιδευτικός από την υπερωριακή εργασία», Γ. Δραγασάκης, Ωράριο Διδασκαλίας και Στάσεις Εργασίας, Αθήνα 25-6-2004, ΔΟΕ αρ. πρωτ. 1164, 28-6-04.

3. Ολοήμερο Σχολείο

Το Δ. Σ. της ΔΟΕ θεωρεί αυτονόητο τον υπολογισμό των ωρών σίτισης του ολοήμερου σχολείου στο διδακτικό ωράριο όλων των συναδέλφων που εργάζονται στα ολοήμερα, όπως συμβαίνει, και στα πιλοτικά, καθώς επίσης και το χωρισμό των τμημάτων, με βάση τις ηλικιακές 4 ανάγκες των μαθητών και με ανώτερο όριο τους 25 μαθητές ανά τμήμα. Οι συνάδελφοι να μην εκτελούν χρέη τραπεζοκόμου και να απαιτούν την πρόσληψη μόνιμου βοηθητικού προσωπικού. Το Δ.Σ. της ΔΟΕ σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού από το Ολοήμερο Σχολείο θεωρεί απαραίτητο να καλύπτεται άμεσα η θέση από αναπληρωτή. Σε άλλη περίπτωση να γίνεται αναμόρφωση του προγράμματος.

4. Αξιολόγηση και Α.Ε.Ε.

Ο Κλάδος με τις αποφάσεις του έχει εκφράσει την αντίθεσή του στην εφαρμογή της αξιολόγησης – χειραγώγησης των ποσοστώσεων και των απολύσεων καθώς και της Α.Ε.Ε. που είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτή. Ζητάμε την κατάργηση του Ν.3848/2010, του Ν.4024/2011 και του Π.Δ. 152/2013 και καλούμε τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους διδασκόντων, με βάση τις αποφάσεις του Κλάδου και του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ, να αρνηθούν: – Να γίνουν αξιολογητές. – Την κατάθεση φακέλου ατομικής αξιολόγησης. Ο «εθελοντικός» χαρακτήρας που επιχειρεί να προσδώσει στη διαδικασία η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ δεν πρέπει να ξεγελάσει κανέναν. Θα πρέπει, επίσης, να γίνει συνείδηση ότι οι αυταπάτες περί μισθολογικής εξέλιξης, που έντεχνα καλλιεργούνται, είναι κενές περιεχομένου. Η μισθολογική μας καθήλωση οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην πολιτική των μνημονίων κι όχι στη μη εφαρμογή της αξιολόγησης. – Τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Α.Ε.Ε. της σχολικής μονάδας. (Υπενθυμίζουμε ότι η στάση του κλάδου σε όλη την περσινή χρονιά ακύρωσε, επί της ουσίας, τη διαδικασία της ΑΕΕ όπως αυτή επιβλήθηκε μέσα από τις αυταρχικές αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ)

5. Νηπιαγωγεία

Το θέμα των νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη πίεση του Υπουργείου Παιδείας να θεσπίσει ¨πρωινή ζώνη¨, συνιστά ωμή παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Οι συναδέλφισσες νηπιαγωγοί θα πρέπει να εφαρμόσουν το πάγιο ωρολόγιο πρόγραμμα για τα Νηπιαγωγεία και να μην αποδεχθούν την καταστρατήγηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και την αύξηση του ωραρίου τους. Με απόφασή του το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τους καλύπτει κηρύσσοντας συνεχείς στάσεις εργασίας στην 5 περίπτωση επιβολής αύξησης του ωραρίου τους από τη διοίκηση (πρωινή ζώνη 07:00 – 08:00, επιμήκυνση ωραρίου στα κλασικά και ολοήμερα τμήματα). Δεν αποδεχόμαστε τη μη εγγραφή των προνηπίων στα δημόσια νηπιαγωγεία και διεκδικούμε μαζί με τους γονείς τη δημιουργία επιπλέον τμημάτων ώστε να ΜΗΝ ΦΕΥΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ – νήπιο και προνήπιο – από το δημόσιο νηπιαγωγείο. Σε περίπτωση απουσίας νηπιαγωγού, αν δεν αναπληρωθεί, δεν ενοποιούνται τα τμήματα αν ο αριθμός των νηπίων υπερβαίνει τα 25. Ενημερώνεται άμεσα ο τοπικός Σύλλογος προκειμένου να παρέμβει. Για το ζήτημα των νηπιαγωγείων και των εργασιακών προβλημάτων των νηπιαγωγών το Δ. Σ. της ΔΟΕ έχει τοποθετηθεί αναλυτικά με σχετικές του αποφάσεις στο παρελθόν. Αυτό που πρέπει να γίνει όμως κατανοητό, είναι ότι τα εργασιακά δικαιώματα των νηπιαγωγών μας αφορούν όλους γιατί οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτά θα μεταβάλλει γενικότερα και προς το χειρότερο τις εργασιακές κατακτήσεις όλων μας. 6. Κατανομή τάξεων Η κατανομή των τάξεων γίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων του κάθε σχολείου και όχι από το Διευθυντή (Ν.1566/85). Καμία παρέμβαση δεν μπορεί γίνει γι’ αυτό ή για την υποχρεωτική επιβολή υλοποίησης προγραμμάτων από τα στελέχη Διοίκησης ή καθοδήγησης της εκπαίδευσης (Προϊσταμένους – Σχολ. Συμβούλους). Καλούμε τους συναδέλφους και τους Συλλόγους Διδασκόντων να επιμένουν στις αποφάσεις τους.

7. Σύλλογοι διδασκόντων

Για όλα τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν στο σχολείο ο Σύλλογος Διδασκόντων οφείλει να συνεδριάζει και να τοποθετείται δημόσια για αυτά. Όλοι οι συνάδελφοι συμμετέχουν ισότιμα στο σύλλογο διδασκόντων με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, κλπ.).

8. Αριθμός μαθητών

Ο αριθμός μαθητών με βάση την «κανονιστική» Υ.Α. αριθμ. Φ.3/898/97652/Γ1 για τον αριθμό μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο και την Υ.Α. αριθμ. 6 Φ.3/898/97657/Γ1 για τον αριθμό νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1507 τεύχος β’ 13 Οκτωβρίου 2006, είναι 25, όχι 25 συν 10%. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ επιχειρώντας να πιέσει στην κατεύθυνση της αύξησης του αριθμού των μαθητών ανά Τμήμα στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία με την Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ.12/622/129803/Γ1 , ΦΕΚ 2451 τεύχος β’ 1 Οκτωβρίου 2013 τροποποίησε τις παραπάνω Υπουργικές Αποφάσεις ορίζοντας ότι μπορεί να γίνει αύξηση του αριθμού των μαθητών κατά 10% σε «εξαιρετικές περιπτώσεις» κατόπιν απόφασης του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κάλεσε και καλεί τους Διευθυντές Εκπαίδευσης (οι οποίοι σε συντριπτική πλειοψηφία έχουν κρατήσει την ορθή παιδαγωγικά στάση) να μην ερμηνεύουν αυθαίρετα περιπτώσεις ως «εξαιρετικές» και να μην προχωρούν σε αύξηση των μαθητών στα τμήματα. Το Δ.Σ. της ΔΟΕ καλεί τους συλλόγους διδασκόντων και τους εκπαιδευτικούς να αρνούνται τη δημιουργία τμημάτων άνω των 25 μαθητών και καλύπτει συνδικαλιστικά την άρνησή τους να αναλάβουν τμήμα άνω των 25 μαθητών. Σταθερή επιδίωξή μας είναι η μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα 1:20 στα δημοτικά και 1:15 στα νηπιαγωγεία. Επίσης επισημαίνουμε ότι οι σύλλογοι διδασκόντων πρέπει να αναδεικνύουν τις πρόσθετες μαθησιακές ανάγκες όπου υπάρχουν και να διαμορφώσουν τον αριθμό των τμημάτων με μικρότερο από 25 μαθητές σε περιπτώσεις με μεγάλο αριθμό αλλοδαπών μαθητών, είτε μαθητών με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και μεγάλες μαθησιακές δυσκολίες, αξιοποιώντας τις σχετικές εγκυκλίους που το προβλέπουν και να διεκδικούν επιπλέον εκπαιδευτικούς. Υπενθυμίζουμε ότι με βάση το Ν.4186/2013 (άρθρο 28 παρ. 15) περί φοίτησης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία ο αριθμός των μαθητών μειώνεται κατά τρεις για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

9. Μετακίνηση συναδέλφου

Δεν εφαρμόζουμε καμία μετακίνηση συναδέλφου σε άλλη σχολική μονάδα με προφορική εντολή και χωρίς γραπτή απόφαση ΠΥΣΠΕ ή του Δ/ντή εκπαίδευσης. Οι προφορικές εντολές είναι αυθαίρετες και δε συνιστούν υπηρεσιακή υποχρέωση για τον εκπαιδευτικό. Ενημερώνουμε αμέσως το σύλλογό μας, σε αντίστοιχο ζήτημα.

10. Εφημερία ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου

Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί αμείβονται με ωριαία αποζημίωση, με βάση τις ώρες που διδάσκουν και μόνο γι’ αυτές. Ως εκ τούτου η ανάθεση εφημερίας δεν προκύπτει από πουθενά και καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μην αναθέτουν εφημερία στους ωρομίσθιους συναδέλφους. Υπενθυμίζουμε ότι με βάση την εγκύκλιο Φ.361/162/73512/Δ1 23 Ιουνίου 2010 οι ώρες και οι ημέρες απεργίας των ωρομίσθιων συναδέλφων υπολογίζονται στην προϋπηρεσία. Καλούμε τους συναδέλφους να τις περιλαμβάνουν στις καταστάσεις προϋπηρεσίας.

11. Μη θεσμική παρουσία φορέων στα σχολεία

Να μη γίνεται δεκτός στο δημόσιο σχολείο και να μη παρεμβαίνει στη λειτουργία του οποιοσδήποτε φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός πέραν του ΥΠΑΙΘ.

Καμία επιχείρηση στα δημόσια σχολεία. Σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης ή παράτυπης εντολής προϊσταμένου, συμβούλου ή διευθυντή ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ

Για όλα τα παραπάνω το Δ.Σ. της ΔΟΕ παρέχει στους συναδέλφους πλήρη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη >.

ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Γ ΑΘΗΝΑΣ