: Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του , τις επόμενες ώρες αναμένεται να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher – Ποιά είναι η διαδικασία εγγραφής. Στην ιστοσελίδα θα αναρτηθούν οι πίνακες των οριστικών αποτελεσμάτων των δικαιούχων του .

Έτσι, οι αιτούντες θα μπορούν να ενημερωθούν για το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησής τους μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας. Οι πίνακες θα αναγράφουν κωδικοποιημένα τα στοιχεία του αιτούντα, του ωφελούμενου παιδιού αλλά και τον αριθμό του voucher ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα. Και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εκτυπώσουν το σχετικό voucher.

Η διαδικασία εγγραφής

Μόλις η ΕΕΤΑΑ ανακοινώσει τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος οι δικαιούχοι θα πρέπει να αρχίσουν τη διαδικασία της εγγραφής και να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Να εκτυπώσουν το voucher και να απευθυνθούν σε οποιαδήποτε αντίστοιχη σε υπηρεσίες Δομή της επιλογής τους που είναι πλησίον του τόπου κατοικίας τους.

Να υπογράψουν την τυποποιημένη σύμβαση. Αυτήν θα την εκτυπώσει ο Φορέας σε 2 αντίτυπα (ένα για κάθε συμβαλλόμενο) μέσα από το Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ, τα οποία συνυπογράφονται και από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα , όπου περιγράφονται τα βασικά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των 2 μερών. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία εγγραφής, υπογραφής Σύμβασης και παροχής Εξουσιοδότησης γίνεται πάντα μέχρι και την 1η εργάσιμη κάθε μήνα. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει για το μήνα Σεπτέμβριο καθώς η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την 14/9/2023. Εάν γίνει η εγγραφή από τις 15 Σεπτεμβρίου 2023 και μετά, τότε η ενεργοποίηση θα γίνει από την πρώτη εργάσιμη του επόμενου μήνα.

Να εξουσιοδοτήσουν ηλεκτρονικά την ΕΕΤΑΑ που διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα για λογαριασμό τους και να επιλέξουν την ειδική εφαρμογή «αποδοχή».

Να εκδώσουν την Κάρτα Παρουσίας (ΚΑ.ΠΑ.) από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ. Αυτή είναι υποχρεωτική για την καταγραφή της παρουσίας του ωφελούμενου παιδιού από την πρώτη ημέρα παρουσίας του σε δομή.