: Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται, να ανακοινωθούν από την τα από την αναδιανομή 10.000 .

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις στην , οι ωφελούμενες-οι που ενώ είχαν όλα τα δικαιολογητικά, δεν έλαβαν voucher τον Ιούνιο, επειδή εξαντλήθηκε ο προϋπολογισμός, έληξε την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017,