Παράταση ενός μήνα, έως τα τέλη Ιανουαρίου περίπου, δόθηκε για την ολοκλήρωση της ένορκης διοικητικής εξέτασης που διέταξε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Γιώργος Δοδοντσάκης, μετά από νέες επώνυμες καταγγελίες που δέχθηκε ότι ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών στο Βόλο, δεν περιορίζονται στα διδακτικά τους καθήκοντα αλλά προχωρούν στην πώληση, μεταπώληση ή διάθεση δωρεάν βιβλίων στους μαθητές τους. Βάσει της Νομοθεσίας, οι ιδιοκτήτες κέντρων εκμάθησης ξένων γλωσσών, αδειοδοτούνται μόνο για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Απαγορεύεται να πωλούν ή μεταπωλούν ιδίας ή αλλότριας παραγωγής βιβλία, να φωτοτυπούν ξενόγλωσσα βιβλία, να τα διαθέτουν δωρεά ή ακόμη και να προτρέπουν τους γονείς και τους μαθητές από πού θα αγοράζουν τα βιβλία τους.