Το ΕΑΠ θα δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους επιστήμονες – Αποτέλεσμα του ανοίγματος του αριθμού εισακτέων

Θέσεις εργασίας για πολλούς νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικών προανήγγειλε ο υπουργός Παιδείας στην τοποθέτησή του επί της συζήτησης του προϋπολογισμού. Οι θέσεις εργασίας θα είναι αποτέλεσμα του ανοίγματος του αριθμού εισακτέων στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

«Με το μέτρο αυτό, εκτός των άλλων, δημιουργούνται θέσεις εργασίας για πολλούς νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικών» επεσήμανε ο υπουργός.

Σημειώνουμε ότι το τελευταίο διάστημα το θέμα του ΕΑΠ και της κατάργησης της κλήρωσης ως τρόπος εισαγωγής κυριαρχεί στην εκπαιδευτική επικαιρότητα. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει γνωστοποιήσει ότιη σχετική πρόθεση της κατάργησης της κλήρωσης περιλαμβάνει αποκλειστικά σε αυτή τη φάση τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, και τούτο διότι στα Προπτυχιακά δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα, παρά μόνο η κατοχή απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης.

«Η διαδικασία της κλήρωσης των φοιτητών αποτελεί ελληνική εφεύρεση και συνεπώς ιδιοτυπία σε σχέση με τα διεθνή δεδομένα στον ακαδημαϊκό χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Καταλήγει επιπλέον στο να μπορούν να σπουδάζουν … οι τυχεροί, γεγονός πρωτόγνωρο!» τόνιζε το ΕΑΠ προσθέτοντας μεταξύ των άλλων ότι η Διοίκηση δεν πρόκειται να προβεί σε καμία ενέργεια, εάν προηγουμένως δεν διασφαλίσει την επάρκεια σε διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά και τα συναφή τεχνικά ζητήματα που ανακύπτουν σε τέτοια περίπτωση.