Ενόψει των Ηλεκτρονικών Εγγραφής- Προτίμησης των μαθητών για το 2018-2019 – Ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής για την υποβολή των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής-Δηλώσεων Προτίμησης των μαθητών που πρόκειται να εγγραφούν στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη των Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ – ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2018-2019, παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα mySchool ώστε να αποφευχθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα.

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο του επώνυμου του κηδεμόνα, στην ακριβή ημερομηνία γέννησης του μαθητή και στην διεύθυνση της κατοικίας (οδός, αριθμός, δήμος, ταχυδρομικός κώδικας).

Τέλος, επειδή θα χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί ΓΓΠΣ () του κηδεμόνα του μαθητή για τους ανήλικους μαθητές, οι Διευθυντές καλούνται να επιβεβαιώσουν ότι ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί στο είναι εκείνος του οποίου οι κωδικοί ΓΓΠΣ () θα χρησιμοποιηθούν για την είσοδο στην εφαρμογή e-εγγραφές.