Η 31η Μαΐου και η 10η Ιουνίου 2022, ήταν οι καταληκτικές ημερομηνίες για την κατάθεση αιτήσεων σε δύο δράσεις του , που είχαν ως στόχο την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, αντίστοιχα.

Η πρώτη αφορούσε την πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας στα 11 Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου αλλά και στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (ΠΕΚ), με συνολικά διαθέσιμες 17 θέσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών πλήρους απασχόλησης. Σε αυτή την ανοιχτή πρόσκληση κατέθεσαν αιτήσεις και τις αντίστοιχες ερευνητικές τους προτάσεις 38 νέες ερευνήτριες και νέοι ερευνητές, με εξαιρετικά υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η διαδικασία αξιολόγησης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2022 και οι ερευνητές να ξεκινήσουν την εργασία τους τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Ειδικά για τις προτάσεις που αφορούσαν το ΠΕΚ και τα Ινστιτούτα του, η πρόσκληση στόχευε να ενισχύσει την αλληλεπίδραση του Πανεπιστημίου με ερευνητές και μέλη ΔΕΠ από άλλα Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια, τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής. Οι 11 συνολικά προτάσεις που κατατέθηκαν φέρνουν πολύ κοντά στο ΕΛΜΕΠΑ εξαιρετικά σημαντικούς ερευνητές με εκατοντάδες δημοσιεύσεις και χιλιάδες ετεροαναφορές, που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ενίσχυση του ερευνητικού αποτυπώματος του Πανεπιστημίου.

Το κόστος των ερευνητών αυτών για τα επόμενα δύο χρόνια αναμένεται να ξεπεράσει τις 900.000 € και θα καλυφθεί από τα Ταμειακά Διαθέσιμα του ΕΛΜΕΠΑ. Αυτός είναι ο δεύτερος κύκλος ενίσχυσης της Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο ΕΛΜΕΠΑ με τον πρώτο να ολοκληρώνεται το φθινόπωρο και να έχει συνεισφέρει ήδη περίπου το 10 % των δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου μέσα στο 2021.

Αντίστοιχη υψηλή ήταν και η ανταπόκριση, αυτή τη φορά Μελών ΔΕΠ, Ερευνητών, ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου στην πρόσκληση για την υποστήριξη ανάπτυξης Spin Off / Spin Out εταιρειών, από την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΕΛΜΕΠΑ (ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ). Ο αρχικός σχεδιασμός περιελάβανε την επιλογή και χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plan) και αντίστοιχων μελετών διερεύνησης της αγοράς (market analysis), για τρία καινοτόμα προϊόντα, αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών της κοινότητας. Όμως κατατέθηκαν συνολικά οκτώ προτάσεις, αριθμός πολύ μεγαλύτερος του αναμενόμενου, γεγονός που δημιουργεί ένα ευχάριστο πρόβλημα για την ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ και φυσικά το Πανεπιστήμιο συνολικά. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αναμένονται και εδώ μέσα στον Ιούλιο του 2022.

Σημειώνεται ότι είναι ακόμα ανοικτή μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2022, η «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση των Νέων Θέσεων Μελών ΔΕΠ» στα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, όλα με έδρα το Ηράκλειο. Στόχος της πρόσκλησης είναι ο εντοπισμός νέων επιστημόνων που θα επιθυμούσαν να εργαστούν στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και διαθέτουν εκείνη την ποιότητα σπουδών και ερευνητικής δραστηριότητας που θα βοηθήσουν στην ουσιαστική περαιτέρω αναβάθμισή του.