Σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου  είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπο όπου θα γίνει ενημέρωση για τις  δράσεις του Υπουργείου Παιδείας για τον .

Το θέμα ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής είναι: “Ενημέρωση από την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, για τη δράση του Υπουργείου σχετικά με την αντιμετώπιση του στα σχολεία”.