Το τα τελευταία χρόνια επενδύει πολύ στις δράσεις εξωστρέφειας του ιδρύματος.

Οι δράσεις αυτές βασίζονται στο υψηλό επίπεδο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, στο άριστα επιμορφωμένο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, στις υποδομές σύγχρονης τεχνολογίας, στην πρωτογενή έρευνα, και στην στήριξη που προσφέρει το ίδρυμα στις προτάσεις καινοτομίας της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Παρά το γεγονός ότι το ΕΛΜΕΠΑ ένα νέο σχετικά πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 70/τ. Α’/07.05.2019), κατάφερε να ανέλθει στις πρώτες θέσεις των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας στον τομέα της «διεθνοποίησης». Το δίκτυο των Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ χαράζει την δυναμική του πορεία μέσα από παραδοσιακά κανάλια («Erasmus») αλλά και νέα, όπως η Σύμπραξη των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων ΑΤΗΕΝΑ.

Γνωστές δράσεις διεθνοποίησης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΛΜΕΠΑ είναι:

-Συμμετοχή στην κινητικότητα για σπουδές, πρακτική άσκηση  των φοιτητών του στα πλαίσια του προγράμματος «Erasmus».

-Συμμετοχή στην επιμόρφωση και διδασκαλία του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του στα πλαίσια του προγράμματος «Erasmus».

-Συμμετοχή στην δράση του International Academic Partnership Program (IAPP) μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Institute of International Education, (IIE) αναφορικά με την συνεργασία μεταξύ Ελληνικών και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των ΗΠΑ.

Πρόσφατες δράσεις διεθνοποίησης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΛΜΕΠΑ είναι:

– 17 έως 27 Μαΐου 2022: Επίσκεψη του  Πανεπιστήμιου «York College of Pennsylvania» στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο ΕΛΜΕΠΑ (Χανιά) με συμμετοχή 20 ατόμων (17 φοιτητών και 3 εκπαιδευτών). Η εν λόγω ομάδα του Αμερικανικού  Πανεπιστήμιου, εκπαίδευσε καθηγητές και φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, στην πρωτοποριακή τεχνική εκπαίδευσης / μάθησης του «Design Thinking» που έχει ως επίκεντρο τον φοιτητή. Σκοπός της τεχνικής αυτής, (που αποτελεί τον κύριο τρόπος εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο), είναι η ενεργητική μάθηση των φοιτητών ως προς την νέα γνώση.

-30 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2022:  Επίσκεψη του  Πανεπιστήμιου Rutgers, (ένα από τα αρχαιότερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, με έτος ίδρυσης το 1766) στο ΕΛΜΕΠΑ (Ηράκλειο) στα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού. Διοργανώθηκε από κοινού, θερινό σχολείο (με συμμετοχή 11 Αμερικανών φοιτητών και 11 Ελλήνων) με θέμα ‘Health Communication & Health Inequalities Across the Health Professions in Greece & the US’, όπου προσεγγίστηκαν οι σύγχρονες προκλήσεις στην διερεύνηση των ανισοτήτων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας  και κοινωνικής φροντίδας προς τους ευάλωτους πληθυσμούς  και οι τρόποι επικοινωνίας με τα εν λόγω άτομα. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι εξαιρετικές διεπιστημονικές παρεμβάσεις των συμμετεχόντων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων υγείας.

 

– 15 έως 17 Ιουνίου 2022: 4η τακτική συνάντηση πρυτάνεων των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων της συμμαχίας ΑΤΗΕΝΑ (Advanced Technology Higher Education Network Alliance), https://meeting-in-hmu.athena-uni.eu/,  στο ΕΛΜΕΠΑ (Ηράκλειο) με σκοπό:
1.Τη δημιουργία κοινών Ευρωπαϊκών προπτυχιακών & μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών

2.Τη δημιουργία κοινών Ευρωπαϊκών διδακτορικών σπουδών

3.Τη χρήση κοινών ερευνητικών δομών

4.Την υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων για  ενίσχυση της ευέλικτης & της δια βίου μάθησης (όπως  η χρήση των μικρό-διαπιστευτηρίων).

5.Την ενίσχυση του «εσωτερικού» Erasmus στις εννέα (9) πανεπιστημιουπόλεις της Συμμαχίας μέσω μικτής κινητικότητας (δια ζώσης, διαδικτυακής και υβριδικής).

Η πρωτοβουλία του νέου θεσμού των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων αριστείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απώτερο σκοπό,  αφενός την ενοποίηση της Ευρώπης μέσω της εκπαίδευσης και της έρευνας και αφετέρου, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων έναντι αυτών των ΗΠΑ. Οι παραπάνω στόχοι συζητήθηκαν στο Ηράκλειο, κατά το τριήμερο της συνάντησης του Ιουνίου, με την συμμετοχή 100 καθηγητών και εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. Η συνάντηση, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε διοικητικό επίπεδο, απέφερε τα μέγιστα αποτελέσματα σε επίπεδο εργασιών και εξωστρέφειας.

Το δίκτυο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων ΑΤΗΕΝA

Στην κοινοπραξία του ΑΤΗΕΝΑ συμμετέχουν εννέα (9) Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

o   Universidade de Vigo (Ισπανία)

o   Maria Curie-Skłodowska University (Πολωνία).

o   Polytechnic institute of Porto (Πορτογαλία)

o   Niccolo Cusano University (Ιταλία)

o   University of Maribor (Σλοβενία)

o   University of Siegen (Γερμανία)

o   Hellenic Mediterrannean University (Ελλάδα)

o   University of Orleans (Γαλλία)

o   Vilnius Gediminas Technical University (Λιθουανία)

Στο δίκτυο ΑΤΗΕΝΑ, από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, συμμετέχουν σε πρώτη φάση τα Τμήματα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων & Μηχανικών Η/Υ της Σχολής  Μηχανικών.

Το οικοσύστημα του ΑΤΗΕΝΑ συγκεντρώνει περισσότερους από  167.440 φοιτητές και 13.845 μέλη διδακτικού & διοικητικού προσωπικού, συμπεριλαμβανόμενων 569 Ερευνητικών ομάδων. Επιπλέον,  συνεργάζονται περισσότεροι από 53 συνεργαζόμενοι φορείς (εταιρίες, Πανεπιστήμια, τοπικοί φορείς, εμπορικά επιμελητήρια).

Η γεωγραφική διασπορά του ΑΤΗΕΝΑ, ενεργοποιεί την συνεργασία σε όλη την Ευρώπη, Πανεπιστημίων που βρίσκονται στις περιφέρειες των συμμετεχόντων χωρών. Οι προτεραιότητες του ΑΤΗΕΝΑ συμπεριλαμβάνουν την στήριξη της υβριδικής κινητικότητας, της χρήσης των εργαλείων του Erasmus without paper και των διεθνοποιημένων κοινών προγραμμάτων σπουδών. Η Συμμαχία στοχεύει στην συνεργασία των εταίρων, προκειμένου να εκπαιδεύσει την νέα γενιά στις τεχνολογίες τις 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης όπως επίσης και στις προσωπικές δεξιότητες (soft skills) που αναζητά η αγορά εργασίας.  Η συμμαχία ήδη συνεργάζεται στην προσφορά πάνω από 150 μαθημάτων (στα Αγγλικά) στους παραπάνω τομείς προς τους φοιτητές της κοινοπραξίας. Η λειτουργία του ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης μάθησης του ATHENA, θα επιτρέπει στους φοιτητές και εκπαιδευτές όλων των εταίρων του ΑΤΗΕΝΑ, να μπορούν να εισέρχονται από τα αντίστοιχα συστήματα των εταίρων και να επιλέγουν τα κοινά μαθήματα που προσφέρει η κοινοπραξία. Τέλος, η κοινοπραξία έχει αναπτύξει ηλεκτρονική πλατφόρμα (Athena Research and Development) όπου όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες και δομές έχουν εγγραφεί και επιτρέπει σε οπουδήποτε ερευνητή να βρει συνεργασίες μέσα στην κοινοπραξία. Στα άμεσα πλάνα της Συμμαχίας είναι η επέκταση των δράσεων και των πολιτικών της σε όλες τις Σχολές της κοινοπραξίας. Η Συμμαχία, έχει ως στόχο τη συνεχή πρόοδο του Πανεπιστημίου ΑΤΗΕΝΑ και την τόνωση της ανταγωνιστικότητάς του σε διεθνές επίπεδο την επόμενη τετραετία.