Δωρεάν μαθήματα, διάρκειας 15 ωρών για εξοικείωση και εκμάθηση υπολογιστή διοργανώνει Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαθαίνω Η/Υ για ηλικίες 40+». Τα μαθήματα απευθύνονται σε άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών που δεν γνωρίζουν καθόλου ή ελάχιστα τη χρήση υπολογιστή.
Συγκεκριμένα μαθαίνουν τα βασικά για τον χειρισμό αρχείων (δημιουργία, αντιγραφή, μεταφορά, διαγραφή, μετονομασία), απλή επεξεργασία κειμένου (μορφοποίηση, ορθογραφικό έλεγχο, χρήση εικόνων), χρήση του Διαδικτυου (web, mail, Skype, Facebook κ.λπ.).
Στους συμμετέχοντες/ουσες χορηγείται βεβαίωση EqualSkills – ECDL.
Το πρόγραμμα είναι προσβάσιμο επίσης σε άτομα με προβλήματα όρασης και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κ.Ε.Α.Τ. (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών). Στους υπολογιστές της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου εγκαταστάθηκε πρόσφατα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, που επιτρέπει στους χρήστες/στριες με προβλήματα όρασης να ακούν την περιγραφή της οθόνης και να χειρίζονται τον υπολογιστή με άνεση. Επιπλέον διατίθεται υπολογιστής με κατάλληλο λογισμικό για άτομα με προβλήματα όρασης, ενώ είναι συνδεδεμένος με scanner και εκτυπωτή Μπράιγ.
Παράλληλα το πρόγραμμα είναι προσβάσιμο και φιλικό σε άτομα κωφά και βαρήκοα, ενώ παρέχεται η δυνατότητα διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα, καθώς και χειλεανάγνωση κατόπιν συνεννόησης με γραπτό μήνυμα στον αριθμό: 6936 177143 ή στο e-mail:[email protected]
Για περισσότερες πληροφορίες και κράτηση θέσης (η οποία είναι απαραίτητη για την συμμετοχή), μπορείτε να απευθυνθείτε στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου στα τηλέφωνα 210 9469631 και 210 9469632.