Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης του στις 12 Φεβρουαρίου 2021 ανακοινώνονται συνοπτικά στοιχεία απολογισμού. Τον Μάρτιο πρόκειται να κατατεθεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και στην Υπουργό Παιδείας αναλυτικός απολογισμός πεπραγμένων, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Διεκπεραίωση αιτήσεων

Από τις 20.05.2019, η υποβολή των αιτήσεων στον ΔΟΑΤΑΠ και η πλήρης διεκπεραίωσή τους γίνονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής eDoatap. Η υποβολή εγχάρτων αιτήσεων διεκόπη οριστικά στις 19.05.2019.

Χρόνοι αναμονής προελέγχου

Την ημέρα που ανέλαβε τη διοίκηση το νέο ΔΣ, στις 13.02.2020, ο νεκρός χρόνος αναμονής μιας αίτησης από την ημέρα υποβολής της μέχρι τον λεγόμενο προέλεγχο, όπου εξετάζεται η πληρότητα του φακέλου για να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, ήταν 180 ημέρες. Ένα έτος μετά, στις 12.02.2021, ο νεκρός χρόνος αναμονής για τον προέλεγχο έφτασε μόλις τις 36 ημέρες.

Χρόνοι διεκπεραίωσης των αιτήσεων

Οι χρόνοι διεκπεραίωσης των αιτήσεων διαφέρουν σημαντικά από κατηγορία σε κατηγορία τίτλων. Θεσμικές αγκυλώσεις, αντικειμενικές δυσκολίες και υποκειμενικά προβλήματα του οργανισμού έχουν σαν αποτέλεσμα άλλες αιτήσεις να ολοκληρώνονται σε δύο μήνες και άλλες σε δέκα μήνες (πολύ μικρός αριθμός Ειδικών Εισηγητών, πολυπλοκότητα αίτησης, βαθμός δυσκολίας, διαφορετικός αριθμός συσσωρευμένων αιτήσεων ανά επιστημονικό κλάδο, υποβολή ελλιπούς φακέλου, απροθυμία αλλοδαπών ιδρυμάτων να απαντήσουν σε ερωτήματα του οργανισμού κλπ). Σύντομα θα ανακοινωθούν οι χρόνοι διεκπεραίωσης των ψηφιακών αιτήσεων ανά κατηγορία πτυχίων και θα τεθούν συγκριτικά στόχοι για τη δραστική μείωσή τους.

Έγχαρτες αιτήσεις

Στη δεκαετία 2010-2019 υποβλήθηκαν πάνω από 55.000 έγχαρτες αιτήσεις. Όταν ανέλαβε η νέα διοίκηση, στις 13.02.2020, εκκρεμούσε η διεκπεραίωση 2.461 έγχαρτων αιτήσεων περιόδου 2016-2019. Από αυτές, στο πρώτο έτος της θητείας της νέας διοίκησης ολοκληρώθηκαν οι 1.133. Σήμερα βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα 1.328, εκ των οποίων οι 972 έχουν ελλείψεις με υπαιτιότητα των πανεπιστημίων ή των πολιτών, ενώ οι 356 είναι στο τελικό στάδιο και θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα.

Λόγω της φύσης των έγχαρτων φακέλων, η διεκπεραίωσή τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της θητείας της νέας διοίκησης, με περιοριστικά μέτρα μετακίνησης, με εκατοντάδες ημέρες τηλεεργασίας του προσωπικού και με την απώλεια 2.064 ανθρωποωρών λόγω των αδειών ειδικού σκοπού, υπήρξε ιδιαίτερα δυσχερής καθώς η επεξεργασία τους απαιτεί τη φυσική παρουσία στον χώρο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όχι μόνον του προσωπικού, αλλά και των Καθηγητών που έχουν τον ρόλο του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και του μέλους των Εκτελεστικών Επιτροπών. Για την ολοκλήρωση των 1.133 έγχαρτων αιτήσεων χρειάστηκε να σκαναριστούν χιλιάδες σελίδες και να διακινηθούν ηλεκτρονικά μεταξύ των θεσμικών οργάνων του οργανισμού.

Τέλος, υπάρχουν 1.970 έγχαρτοι φάκελοι, που είχαν κατατεθεί προ του 2016 και για τους οποίους οι πολίτες δεν έχουν έκτοτε ενδιαφερθεί. Οι φάκελοι αυτοί παραμένουν κατά νόμο ανενεργοί στο αρχείο.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας eDoatap, 20.05.2019, μέχρι τις 12.02.2020, δηλαδή, σε διάστημα σχεδόν εννέα μηνών, προτού αναλάβει η νέα διοίκηση, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 4.105 αιτήσεις, αλλά εκδόθηκαν μόλις 597 πράξεις.

Στη διάρκεια των δώδεκα μηνών της θητείας της νέας διοίκησης υποβλήθηκαν 6.863 αιτήσεις και εκδόθηκαν 6.428 πράξεις, δηλαδή, ολοκληρώθηκαν περίπου τόσες, όσες κατατέθηκαν. Η κατά 3.500 υστέρηση αιτήσεων που παρέλαβε η νέα διοίκηση δεν έχει γίνει ακόμη δυνατόν να καλυφθεί, αλλά είναι στόχος για το δεύτερο έτος της θητείας.

Συνολικά στατιστικά στοιχεία δωδεκαμήνου

Στη δεκαετία 2010 – 2019 εκδίδονταν, κατά μέσο όρο, ετησίως 5.340 πράξεις. Στο πρώτο έτος της θητείας του νέου ΔΣ εκδόθηκαν συνολικά 7.561 πράξεις (6.428 ηλεκτρονικές και 1.133 έγχαρτες), αριθμός αυξημένος κατά 41,6% σε σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας, μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας και lockdown.

Βαθμολογική αντιστοιχία – γνησιότητα τίτλων

Εκτός από τις 7.561 πράξεις αναγνώρισης τίτλου που εκδόθηκαν κατά το πρώτο έτος της θητείας του Δ.Σ., στο ίδιο διάστημα εκδόθηκαν, ακόμη, περίπου 2.000 βεβαιώσεις βαθμολογικής αντιστοιχίας, κατόπιν αιτήματος των πολιτών και περίπου 9.000 βεβαιώσεις γνησιότητας τίτλων, κατόπιν αιτήματος φορέων, κυρίως του Δημοσίου και του ΑΣΕΠ.

Ενημέρωση ενδιαφερομένων

Το τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωσης δίνει πληροφορίες σε πάνω από 120 ενδιαφερόμενους την ημέρα. Πριν από λίγους μήνες αναπτύχθηκε μια νέα εφαρμογή με την επωνυμία «Καλέστε με», στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει τον αριθμό τηλεφώνου του/ης στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ και λίγα λόγια για το πρόβλημά του και η υπηρεσία ενημέρωσης τον/την καλεί όταν μετριάζεται ο φόρτος στο τηλεφωνικό κέντρο. 20-30 πολίτες την ημέρα κάνουν χρήση αυτής της υπηρεσίας. Παράλληλα, ενημερώνονται καθημερινά δεκάδες πολίτες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Απλούστευση – επιτάχυνση διαδικασιών

Στο πρώτο έτος της θητείας της, η νέα διοίκηση έλαβε και υλοποίησε ή υλοποιεί σημαντικές αποφάσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών, όπως, ενδεικτικά:

Προκήρυξη έργου ΕΣΠΑ για την ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου,
Συνεχής βελτιστοποίηση της ψηφιακής εφαρμογής eDoatap,
Ανάπτυξη του περιβάλλοντος του eDoatap στην αγγλική γλώσσα,
Ένταξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στο σύστημα ATLAS για την πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε προγράμματα πρακτικής άσκησης για την αναγνώριση της αντιστοιχίας,
Απλοποίηση της διαδικασίας εξέτασης του ομοταγούς των ακαδημαϊκών μονάδων της αλλοδαπής,
Κατάργηση της αποστολής ερωτήματος γνησιότητας σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής μέσω του διπλωματικού σάκου των ελληνικών προξενικών αρχών, αλλά απευθείας στα αλλοδαπά ιδρύματα,
Κατάργηση της προϋπόθεσης αναγνώρισης από το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ. (κυπριακός Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) τίτλων από τα πανεπιστήμια της Κύπρου

Οι τρεις τελευταίοι παράγοντες προκαλούσαν σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Ψηφιακή διακυβέρνηση

Ψηφιοποίηση και διαλειτουργικότητα

Βρίσκεται στην τελική φάση η προκήρυξη έργου ΕΣΠΑ: «Απλούστευση διαδικασιών/Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου ΔΟΑΤΑΠ/Ένταξη στη διαλειτουργικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση των περίπου 200.000 έγχαρτων φακέλων ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ και στην ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την ένταξή τους, μαζί με τους ψηφιακούς φακέλους του eDoatap, σε εφαρμογές διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως: η ηλεκτρονική εφαρμογή eDiplomas για τον ψηφιακό έλεγχο γνησιότητας των τίτλων αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., η ψηφιακή παροχή δεδομένων αναγνώρισης τίτλων στο ΑΣΕΠ, η ψηφιακή έκδοση γνήσιου αντίγραφου πράξεων αναγνώρισης κλπ.

Η διοίκηση προχώρησε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., η οποία ανέλαβε τη συγγραφή της προκήρυξης, των προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης του έργου για λογαριασμό του οργανισμού. Η ΚτΠ έχει ήδη έτοιμο το σχέδιο προκήρυξης, ενώ η προθεσμία για την κατάθεση πρόσκλησης υποψηφίων αναδόχων υλοποίησης του έργου είναι η 28η Φεβρουαρίου.

Ανακατασκευή ιστοσελίδας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Η διοίκηση προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για τη συγγραφή προδιαγραφών και τεύχους προκήρυξης για τον ορισμό αναδόχου για κατασκευή νέας, σύγχρονης και φιλικής στους χρήστες, ιστοσελίδας του οργανισμού. Η συγγραφή ολοκληρώθηκε και στις 12.02.2021 κατατέθηκαν τρεις προσφορές. Σύντομα θα επιλεγεί ο ανάδοχος.

Εξετάσεις Ιατρικής – Οδοντιατρικής

Συγκροτήθηκαν επιτροπές Καθηγητών Ιατρικής/Οδοντιατρικής για την αναμόρφωση και επικαιροποίηση της τράπεζας θεμάτων, που χρησιμοποιείται δύο φορές τον χρόνο στις εξετάσεις Ιατρικής/Οδοντιατρικής, οι οποίες οργανώνονται κατά νόμο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Η υπάρχουσα τράπεζα θεμάτων καταρτίστηκε πριν από 15 χρόνια. Θα αντικατασταθεί από ένα σώμα προβλημάτων στις βασικές, προκλινικές και κλινικές επιστήμες, ακολουθωντας τη σύγχρονη διεθνή πρακτική.

Ανθρώπινο δυναμικό

Σχετικά με το προσωπικό, έχει εγκριθεί με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) η κάλυψη και των 13 κενών οργανικών θέσεων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Η προκήρυξη των θέσεων μέσω ΑΣΕΠ είναι σε εξέλιξη.

Η επόμενη μέρα

Η διοίκηση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. έχει πλήρη επίγνωση των χρόνιων, ενδογενών και εξωγενών, αδυναμιών του Οργανισμού, μεγάλο μέρος των οποίων πηγάζει από το αναχρονιστικό νομικό/θεσμικό πλαίσιο, που έχει ξεπεραστεί από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις εδώ και δεκαετίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο και όλο το προσωπικό του οργανισμού εργάστηκαν σκληρά τη χρονιά που πέρασε για την υπέρβαση των ενδογενών αδυναμιών, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και το rebranding του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στην κοινωνία και έτσι θα συνεχίσει. Με προσήλωση στις αρχές της νομιμότητας, της ισονομίας και της διαφάνειας, τηρώντας αυστηρά τη σειρά προτεραιότητας των ομοειδών αιτήσεων ανά κλάδο. Και προσδοκά τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την υπέρβαση των εξωγενών προβλημάτων.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ