Αναβαθμίστηκε η ψηφιακή πλατφόρμα του , σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, καθώς δημοσιεύθηκε σήμερα 21 Ιουλίου 2022 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος, για  την ανώτατη εκπαίδευση.

Ο Οργανισμός σημειώνει ότι  η λειτουργία του ΔΟΑΤΑΠ και η διαδικασία ακαδημαϊκής  αναγνώρισης διέπονται πλέον από τα άρθρα 297-316 και 479-481 του ν.4957/2022.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι, το  προσωπικό του Οργανισμού εργάστηκε σκληρά επί 50 ημέρες, από την ημέρα που τέθηκε  το νομοσχέδιο σε διαβούλευση, για να ετοιμάσει το νέο περιβάλλον υποβολής,  επεξεργασίας και διεκπεραίωσης αιτήσεων, ενώ για τον σκοπό αυτόν, χρειάστηκε ακόμη και  ανάκληση κανονικών αδειών για 40 ημέρες για όλο το προσωπικό.

Ο κώδικας του eDoatap, της ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής, επεξεργασίας και  διεκπεραίωσης αιτήσεων, γράφτηκε σχεδόν από την αρχή, για να ανταποκρίνεται στις νέες  διαδικασίες, από τους δύο προγραμματιστές, αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο ΥΠΑΙΘ,  που είναι επιφορτισμένοι με τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Αύριο Παρασκευή 22 Ιουλίου,  η πλατφόρμα θα παραμείνει κλειστή τις ώρες 10.00 – 13.00 για να γίνει η αναβάθμιση και η  προσαρμογή με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Παρ’ όλα αυτά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλουν κανονικά την αίτησή τους και σήμερα και αύριο, μέχρι το προσωρινό κλείσιμο  της πλατφόρμας.

Για την πλήρη προσαρμογή του Οργανισμού, τα ενημερωτικά έντυπα, οι φόρμες αιτήσεων  κάθε τύπου και τα κείμενα του ιστότοπου, γράφτηκαν από την αρχή, ελληνικά και αγγλικά,  ενώ όλο το περιεχόμενου του ιστότοπου θα επικαιροποιηθεί το αργότερο μέχρι αύριο .  Συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν, ήδη, από το Δ.Σ., το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων  Ιδρυμάτων, το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Τύπων Τίτλων, ο κατάλογος των  αλλοδαπών ιδρυμάτων που διατηρούν συμφωνίες δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην  Ελλάδα, το Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών και ο κατάλογος και η περιγραφή των  δικαιολογητικών που πλέον απαιτούνται. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι με το νέο θεσμικό  πλαίσιο καταργούνται εννέα δικαιολογητικά.

Αύριο σε συνεδρίασή του το Δ.Σ. θα εγκρίνει  τους πίνακες βαθμολογικής αντιστοιχίας και πιστωτικών μονάδων και το σχέδιο της δημόσιας πρόσκλησης για τη συμπλήρωση του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών. Όλα τα  μητρώα που προβλέπει ο νόμος, θα τεθούν στην διάθεση των Πανεπιστημίων και των  Ερευνητικών Κέντρων της χώρας την επόμενη εβδομάδα, για να δέχονται και να εξετάζουν  τις αιτήσεις εκπόνησης μεταπτυχιακού ή διδακτορικού, υποψηφιότητες μελών ΔΕΠ/ΣΕΠ, μόνιμων ερευνητών και μεταδιδακτορικών ερευνητών σε ερευνητικά προγράμματα, κατόχων τίτλων της αλλοδαπής

Έτσι, ο ΔΟΑΤΑΠ υποστηρίζει ότι είναι έτοιμος από σήμερα, την «ημέρα μηδέν» εφαρμογής του νέου  νομοθετικού πλαισίου, να παραλαμβάνει ψηφιακά αιτήσεις, να τις επεξεργάζεται και να τις  διεκπεραιώνει.

Βέβαια, επισημαίνει ότι αρχικά, θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις παλαιότερες αιτήσεις, που  είναι σε καθυστέρηση εξ αιτίας του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι η μετάβαση από  το ένα πλαίσιο στο άλλο είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και αναμένεται να διαρκέσει 2-3  μήνες. Στόχος του Οργανισμού, σημειώνει, είναι όταν ολοκληρωθεί η μετάβαση, κάθε αίτηση να  διεκπεραιώνεται σε 1-2 μήνες, ανεξαρτήτως επιστημονικής περιοχής, ενώ διαβεβαιώνει ότι έχει τη βούληση,  την τεχνογνωσία και τα νέα νομοθετικά εργαλεία για να το πετύχει.