Το ΑΤΕΕΝ παύει (μέσα στο 2022) να ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά θα υπαχθεί στο νέο ως Δ/νση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Αναγνώρισης αλλοδαπών

Επιμέλεια κειμένου: Γιάννης Ζαρκωτός, σ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, πρόεδροςΙΑΤίΣΕ – Ινστιτούτο για την Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών Εξωτερικού’

Αν αληθεύουν (που, πράγματι, αποδεικνύονται ασφαλείς ως επί το πλείστον), τις πύλες του ΔΟΑΤΑΠ θα μπορούν να διαβαίνουν – πολύ σύντομα –  και οι πτυχιούχοι εξωτερικού μέσω φοίτησης σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ, καθώς επίσης και όσοι μέχρι τώρα προστρέχουν στο ΑΤΕΕΝ (αφού αυτό θα παύσει να λειτουργεί αυτοτελώς), ευελπιστώντας να υπερπηδήσουν τα όποια εμπόδια για ακαδημαϊκή αναγνώριση βάζει σε αυτούς ο ισχύων νόμος για τον ΔΟΑΤΑΠ!

Προφανώς, αυτή η νέα – υπό «θέσπιση» – Διεύθυνση του Οργανισμού θα είναι αρμόδια να εξετάζει και αιτήσεις επαγγελματικής αναγνώρισης, ως προς τις οποίες ΔΕΝ είναι εφαρμοστέα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, εννοείται).

Βέβαια, οι πτυχιούχοι με φοίτηση στα εδώ Κολλέγια δεν αποκλείεται να δυσκολεύονται περισσότερο πλέον να εξασφαλίσουν την – επιτυγχανόμενη σχετικά εύκολα τώρα – αναγνώριση, ιδίως μάλιστα σε τυχόν περίπτωση που κριθεί από το ΣτΕ ως αντισυνταγματική η νομική δυνατότητα αναγνώρισης «επαγγελματικής ισοδυναμίας», που θεσπίσθηκε από την Ελλάδα το 2012 ως νέα μορφή αναγνώρισης (επιπρόσθετα της κανονικής που αφορά στα όποια αποκτημένα στην αλλοδαπή επαγγελματικά προσόντα – δικαιώματα).

Εφόσον, τελικά, οριστικοποιηθούν τα παραπάνω ως νέο θεσμικό πλαίσιο – κατ’ ανάγκη θα πρέπει να αλλάξει και ο τίτλος του εν λόγω Οργανισμού : Λόγω του ότι το «Τίτλων Ακαδημαϊκών» στην επωνυμία του παραπέμπει μόνο στις ακαδημαϊκές αναγνωρίσεις, ίσως είναι επιβεβλημένο να μετονομασθεί σε «ΔΟΑΕΑΠ» (Διεπιστημονικός Οργανισμός Ακαδημαϊκών – Επαγγελματικών Αναγνωρίσεων & Πληροφόρησης) ή κάπως παραπλήσια!