ΔΙΠΕ Αν. Θεσσαλονίκης: Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για το ΑΣΕΠ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/01/2020 - 10:08 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Σχετικά με την υποβολή για το και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, την επίσπευση της διαδικασίας και την ολοκλήρωσή της.

ΔΙΠΕ Αν. Θεσσαλονίκης

1) ΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.

2) Πριν την υποβολή της έντυπης αίτησης, είναι απαραίτητο να έχετε μελετήσει το Φ.Ε.Κ. της Προκήρυξης 1ΓΕ/2019(ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019), την Πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ. 204654/Ε1/24-12-2019 και να δείτε την πληρότητα του φακέλου σας στον ΟΠΣΥΔ

3) Προσέλευση για την κατάθεση των έντυπων αιτήσεων και των δικαιολογητικών για τον ΑΣΕΠ Γενικής Εκπαίδευσης στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, από τη Δευτέρα 13-01-2020 έως και την Τετάρτη 12-02-2020 και από 07.30΄ έως και 13.00΄.

4) Οι αιτήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες/επεξεργασμένες στον υπολογιστή και όχι χειρόγραφες. Τα συνημμένα δικαιολογητικά να παραδίνονται με την σειρά που θα καταγραφούν στην αίτηση.

Προσοχή: να καταγράφεται και ο αριθμός σελίδων που αφορούν κάθε δικαιολογητικό.

5) Τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν ως συνημμένα (στα πεδία της αίτησης ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ και ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ), να μας παραδίνονται οπωσδήποτε και σε ψηφιακή μορφή (επιθυμητό μέγεθος έως και 2 MB) σε στικάκι, το οποίο θα επιστραφεί και η ονομασία του κάθε ενός ηλεκτρονικού αρχείου να περιέχει ΕΠΙΘΕΤΟ-Α.Φ.Μ.-ΚΛΑΔΟ-σύντομη περιγραφή του περιεχομένου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
6) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρησης των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, παρακαλούμε να ελέγξετε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο στον ΟΠΣΥΔ αν έχουν καταχωρηθεί και επικυρωθεί όλα τα δικαιολογητικά που έχετε καταθέσει. Για περισσότερες πληροφορίες για τα χρονικά διαστήματα ελέγχου των δικαιολογητικών θα ενημερωθείτε σχετικά από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας.

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: