: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για την κατανομή κατά κλάδο και ειδικότητα για τους 11.700 μόνιμους διορισμούς.

Τι αναφέρει το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε η κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση ο αριθμός  των που θα καλυφθούν με τον διορισμό , σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2020-2021

Στην απόφαση σημειώνεται ότι εάν, μετά το των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ 79.01, παραμένουν κενές θέσεις, δύνανται να διορίζονται, σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16.

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 14
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 193
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 36
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 265
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 76
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1.500
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 3.700
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 135
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 95
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 171
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 15
ΣΥΝΟΛΟ 6.200

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 10
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 19
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 108
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1346
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1106
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 87
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 305
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 424
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 87
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 21
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 112
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 17
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 45
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 26