Πότε θα έχουμε οριστικούς πίνακες των Προκηρύξεων 2ΕΑ/2022 και 3ΕΑ/2022 – Όταν γίνει η ανακοίνωση, και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) για το 2023.

Σύμφωνα με το especial, θα ισχύσουν τα παρακάτω αναφορικά με την κοινοποίηση από το ΑΣΕΠ,, των Οριστικών Πινάκων των Προκηρύξεων 2ΕΑ/2022 και 3ΕΑ/2022:

Α. Προκήρυξη 3ΕΑ/2022

Ενδεχομένως και την εβδομάδα που έρχεται (ίσως και την ερχόμενη Παρασκευή 09.06.2023, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες) θα προβεί το ΑΣΕΠ στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6Α) και στο άρθρο 61 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α’/29-1-2019), μεταξύ των ισοβαθμούντων της Προκήρυξης 3ΕΑ/2022, ώστε να μπορέσουν να εκδοθούν, αμέσως μετά, οι Οριστικοί Πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ), κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60/ΠΕ61, ΠΕ70/ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87 (ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10), ΠΕ88 (ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05), ΠΕ89 (ΠΕ89.01, ΠΕ89.02), ΠΕ90 και ΠΕ91 (ΠΕ91.01, ΠΕ91.02) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.).

Β. Προκήρυξη 2ΕΑ/202

Προς τα τέλη Ιουνίου 2023 με αρχές Ιουλίου 2023 θα εκδοθούν και οι Οριστικοί αξιολογικοί Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 24/21-4-2022 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 27/3-5-2022) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Γ. Προκήρυξη 1ΕΑ/2022

Για την Προκήρυξη 1ΕΑ/2022, υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), έχει εκδοθεί ο Οριστικός Πίνακας .

Μόνιμοι διορισμοί 400 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ στην ΕΑΕ για το 2023

Οι μόνιμοι διορισμοί των 400 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (80 εκπ/κοί Α/θμιας – 170 εκπ/κοί Β/θμιας – 150 μέλη ΕΕΠ, Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ30 και Ψυχολόγοι ΠΕ23 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), θα πραγματοποιηθούν μετά την έκδοση των Οριστικών αξιολογικών Πινάκων από το ΑΣΕΠ.