: Αναρτήθηκε η απόφαση με τους τους αναμορφωμένους Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων της 2ΓΕ/20219.

Αναλυτικά η απόφαση

Ο Πρόεδρος του A’ Τμήματος του κος Χαρίλαος Κλουκίνας υπέγραψε τους αναμορφωμένους επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων της Προκήρυξης 2ΓΕ/20219, οι οποίοι αναρτήθηκαν στη Διαύγεια σήμερα Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ, ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ03, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.02, ΠΕ88.01, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ90 & ΠΕ91.01, ΠΡΟΚ. 2ΓΕ/2019. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ν.4589/2019)-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/24.12.2019)