Ερώτηση στην Βουλή σχετικά με τη χρονοβόρα διαδικασία για την κατάρτιση Πινάκων Ειδικής Αγωγής. Απάντηση του Προέδρου του .

Τι απαντά ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ

Για το χρονοβόρο της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, που αναφέρεται σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση στη Βουλή, της Βουλευτού της Ελληνικής Λύσης κας Σοφίας Ασημακοπούλου, απάντησε ο Πρόεδρος του κος Αθανάσιος Παπαϊωάννου.

Συγκεκριμένα ο κος Παπαϊωάννου επισημαίνει στην απάντησή του πως το ΑΣΕΠ έδωσε μεγάλη σημασία στην άρτια κατάρτιση και έκδοση των νέων , ώστε αυτές να είναι σαφείς και πλήρεις κατά το περιεχόμενό τους, αλλά και όσον το δυνατό πιο απλές και κατανοητές στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε αυτές.

Ολα αυτά, γιατί σύμφωνα με τον Πρόεδρο του κο Α. Παπαίωάννου:

Το ΑΣΕΠ, έχοντας την εμπειρία που αποκόμισε από τις αντίστοιχες προκηρύξεις των εκπαιδευτικών του έτους 2019, οι οποίες ήταν οι πρώτες που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4589/2019, προκειμένου να αποφευχθούν τα όποια λάθη ή αβλεψίες, οι οποίες εντοπίστηκαν σε επιμέρους διατάξεις αυτών και οδήγησαν κάποιους υποψηφίους σε παρανόηση ως προς τις υποχρεώσεις τους, όπως:

τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων,

την έκδοση και καταβολή του ηλεκτρονικού παραβόλου συμμετοχής,

τον χρόνο και τρόπο πιστοποίησης των προσόντων και

των διάφορων βαθμολογούμενων κριτηρίων των υποψηφίων Θ.Κ.. 3 (ακαδημαϊκών τίτλων, κοινωνικών κριτηρίων και εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας)”

Αλλεπάλληλες συνεννοήσεις σε καθημερινή βάση με το ΥΠΑΙΘ

Ετσι, τονίζει ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ, δαπανήθηκε ικανός χρόνος με αλλεπάλληλες συνεννοήσεις σε καθημερινή βάση με το Υπουργείο Παιδείας, που αποσκοπούσαν στη ρύθμιση πολλών και ποικίλων θεμάτων τα οποία σχετίζονταν με τις μεταβολές/τροποποιήσεις που εν τω μεταξύ έχουν επέλθει στο αρχικό κείμενο του ν. 4589/2019, όπως:

Tα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής, τη βαθμολόγηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων και της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας,

τη συνάφεια των τίτλων σπουδών (βασικών και μεταπτυχιακών) με την Ε.Α.Ε. ή τη Σχολική Ψυχολογία,

την παιδαγωγική επάρκεια,

τη διαδικασία κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων κ.ά.

Το έπραξε, δε, αυτό η Αρχή, σύμφωνα πάντα με την απάντηση στου Προέδρου του ΑΣΕΠ, διότι εκτιμά ότι αυτό θα συμβάλει:

Στην ασφαλέστερη και πιο γρήγορη έκδοση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης,
στη μείωση του αριθμού των ενστάσεων που υποβάλλονται από τους υποψηφίους (επομένως και στη μείωση του χρόνου εξέτασής τους από το Α.Σ.Ε.Π.),

στη σύντμηση του χρόνου έκδοσης των τελικών αξιολογικών πινάκων αλλά και

στη μείωση του αριθμού των προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια εκ μέρους όσων υποψηφίων θεωρήσουν ότι βλάπτονται από τους πίνακες αυτούς.

Ποικίλες οι αρμοδιότητες της Αρχής

Επιπροσθέτως, σημειώνει ο κος Παπαϊωάννου ότι όλα τα ανωτέρω έλαβαν χώρα στο γενικότερο πλαίσιο των πολλών και ποικίλων αρμοδιοτήτων της Αρχής, όπως:

H ολοκλήρωση διαδικασιών άλλων προκηρύξεων,

η διενέργεια αναπληρώσεων παλαιότερων προκηρύξεων,

ο έλεγχος διαδικασιών πρόσληψης εποχικού προσωπικού,

η διενέργεια διαδικασιών επιλογής Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού,

η προετοιμασία του γραπτού διαγωνισμού με βάση την προκήρυξη 1Γ/2022 για την πλήρωση 822 θέσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

Το ΑΣΕΠ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάρτιση των Πινάκων

Τέλος, το ΑΣΕΠ, προσθέτει ο κος Παπαϊώάννου, κατανοώντας την ανησυχία των πολλών χιλιάδων εκπαιδευτικών για επαγγελματική αποκατάσταση, με το αίσθημα ευθύνης που διακατέχει τα μέλη του, όσον αφορά τις νομικές και κοινωνικές υποχρεώσεις τους αλλά και με τη συμβολή του προσωπικού της Γραμματείας του, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο των πολλών και παράλληλων αρμοδιοτήτων του, και θα αξιοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο/μέτρο που έχει στη διάθεσή του ώστε οι διαδικασίες κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων των εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ