Διοργάνωση 15ου Διεθνούς Διαγωνισμού Ποίησης στη γαλλική γλώσσα