Δικαιολογητικά για την αλλαγή βιβλιαρίου για τους νεοδιοριζόμενους που επέλεξαν ασφάλεια δημοσίου . Από τον Λάππα Μάκη σχολικό νοσηλευτή ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΕΕΠΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Όσοι ήταν ασφαλισμένοι στο δημόσιο πριν το 2010 , είτε με κάποια σύμβαση είτε είχαν πραγματοποιήσει κάποια πρακτική άσκηση σε δημόσιο φορέα δικαιούνται να ασφαλιστούν στο δημόσιο .
Εκτός από την δήλωση που έκαναν ότι επιθυμούν να έχουν ασφάλεια δημόσιου στην διεύθυνση που ανήκουν , οι νεοδιοριζόμενοι θα πρέπει να μεταβούν και στον ΕΦΚΑ .
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν στο ΕΦΚΑ για την αλλαγή είναι :

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας
2. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α.
3. Το ΦΕΚ διορισμού την πρώτη σελίδα και την σελίδα που αναγράφεται το όνομα του .
4. Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστου μέλους και την ορκωμοσία .
5. Μηνιαίο εκκαθαριστικό ( τελευταία μισθοδοσία )

Για όσους θέλουν να ασφαλίσουν τα παιδιά τους θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .