ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘHΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ( 9/3 – 10/3 )